Zrušíme soukromé exekutory, zakážeme hazard a zpřísníme legislativu týkající se drog aneb Proč prosazujeme MILOSTIVÉ LÉTO 2018 – program na oddlužení občanů v exekuci?

Politická strana Rozumní – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, dětem, důchodcům, zdravotně postiženým… představila 12. srpna 2017 na volební konferenci svůj stěžejní programový bod nazvaný Milostivé léto 2018. V zásadě se jedná o rychlé a nákladově neutrální oddlužení občanů v exekuci. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách zde.

S návrhem jsme také seznámili zaměstnavatelské svazy, protože právě zaměstnavatelé, kteří jsou v současné době hladoví po nových zaměstnancích, by měli oddlužení občanů vítat. Z úřadů práce jim posílají nezaměstnané, kteří nemají nebo ztratili pracovní návyky nebo již nejsou, vzhledem k věku, tak flexibilní a pokud je přesto přijmou, stává se často zkušební doba pro ně konečnou. A zaměstnavateli poté zbudou jen náklady, které vložil do úkonů spojených s jejich zaškolením a vybavením.

Problém nedostatku kvalitních zaměstnanců má však řešení. A to řešení je na dosah ruky, jen se po něm natáhnout. Exekuci, případně exekucím, čelí dnes více než 800 tisíc občanů ČR. Mezi nimi je velké procento kvalifikovaných řemeslníků a techniků v produktivním věku. Dnes se živí podloudně, v lepším případě pracují načerno u menších firem, které za ně neplatí sociální ani zdravotní pojištění ani daň ze mzdy. Tito „černí zaměstnanci“ si za sebe též nic neplatí. Naopak pobírají od státu podporu v nezaměstnanosti, později dávky životního minima a stát jim hradí i další náklady spojené s bydlením, apod. Určitě si na své přijdou i deseti tisíce úředníků a úřednic sedících na pracovních úřadech, sociálních úřadech a v dalších „pečovatelských kancelářích“. Hotové žně zažívají soukromí exekutoři. A nikdo přitom nebere ohled na to, jakým způsobem dluhy vznikly. Často se takto na okraj společnosti, z něhož nebylo do dnešních dnů návratu zpět, dostali OSVČ, kterým někdo nezaplatil, nebo se jedná o jinak slušné občany, kteří však naletěli poskytovatelům, většinou nebankovních, půjček.
Jejich neštěstí se rázem propojilo s neštěstím jejich rodin. Zejména děti, které za nic nemohou, pak prožívají dětství v chudobě a ponižování od vrstevníků. Jsou i časté případy, že ve škole hladoví a smutně na chodbě čekají, až se spolužáci vrátí z oběda.

ROZUMNÍ našli řešení. To spočívá v nástupu dlužníka do zaměstnání a tím v zastavení veškerých exekucí vedených proti němu. Následná daň z příjmu (kde by si ovšem dlužník nemohl odpočítat nezdanitelnou část 2.070 Kč/měsíc) a sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem i zaměstnancem by šlo na pokrytí dluhů. Uvědomíme-li si, že 85 % exekucí je nevymahatelných, je toto pro věřitele hotové požehnání. Například takový občan s dluhem 300 tis. Kč a hrubou mzdou 15 tis. Kč by se tímto způsobem oddlužil za 2,5 roku, občan s dluhem 150 tis. Kč a hrubou mzdou 22 tis. Kč by se oddlužil za necelý rok! Podrobnosti jsou uvedené na našich stránkách a každý si to může pro svůj případ jednoduše propočítat na kalkulátoru, rovněž umístěném na webových stránkách Rozumných.

Občan, který by do tohoto oddlužovacího programu vstoupil, by začal okamžitě žít normálním způsobem života. Bral by svoji mzdu, i se slevou na dani za případné děti v jeho péči. I jeho rodina a děti by se okamžitě zařadily mezi „normální lidi“. Jak velký je to rozdíl oproti tzv. osobnímu bankrotu, kde se musí dlužník na dobu pěti let podřídit tvrdým omezením. Navíc do tohoto bankrotu vstupuje pouze 20 tis. dlužníků za rok, což by znamenalo, pokud by to bylo umožněno všem, oddlužení současných cca 830 tisíc dlužníků až za 46,5 roku. Navíc by se již ode dnešního dne nesměl nikdo zadlužovat. Z tohoto je vidět absurdnost současné situace, hra na oddlužení je pouze falešná a statisíce dlužníků někomu, kdo tahá za nitky v této zemi, vyhovují. Též někomu vyhovuje probíhajících 4,7 miliónu exekucí!

Rozumní se ale s touto devastací národa nesmíří. Pokud dostanou dostatek hlasů v parlamentních volbách a budou mít šanci to změnit, postaví se účinně za tuto ohromnou skupinu lidí, často nespravedlivě vyvržených ze společnosti.

Ano, slyšíme i hlasy, že si dlužníci za svoji situaci mohou sami. To je v mnoha případech pravda. Většina občanů se, díky své disciplíně a mnohdy velkému omezování, dokázala dluhům vyhnout. Ti se teď na to dívají prizmatem: „A jak k tomu já přijdu?“ Na to se dá odpovědět asi takto: Dejme těmto, ne tak disciplinovaným a někdy zbytečně riskujícím a lehkovážným, avšak mnohdy nespravedlivě zadluženým, spoluobčanům při příležitosti 100. výročí vzniku Československa šanci. Poučme se z historie, kde se tato šance k návratu do společnosti dávala dlužníkům po 50 letech. Ozdravný proces, který by se poté šířil skrze národní organizmus, by stál za to.

Liché by pak byly argumenty, že potřebujeme pracovní sílu z Ukrajiny, Vietnamu, Mongolska, ale i argumenty, že potřebujeme imigranty z muslimských zemí! Naopak peníze vydělané v Čechách by zde i zůstaly, což by vedlo k nastartování poptávky a růstu výroby. Určitě by to přispělo k růstu životní úrovně i těch občanů, kteří se s exekutory nikdy nezapletli. Tato parazitující část národního hospodářství by postupně odumřela a exekutoři i se svým týmem by museli přejít do výroby, kde by je rozvíjející se firmy rády přijaly jako podnikové právníky nebo ostrahu, apod. Mezitím by byly zakázané tzv. výherní automaty a sázení omezeno nějakým limitem. Drogy by pod vedením národní vlády byly nedostupné a s jejich uživateli by se nakládalo ne jako s pacienty, ale jako se zločinci. Statisíce občanů by se zbavilo svých neřešitelných problémů a tím by nemuseli tolik zatěžovat zdravotní systém. Z ušetřených finančních prostředků by se mohl stát lépe postarat o skutečně nemocné, děti, důchodce a vůbec všechny, kteří pomoc skutečně potřebují.

Zdá se to být jednoduché, ale nějak se nám od tzv. sametové revoluce tyto teze nedaří nastolit. Jakoby na prameni seděla nějaká žába a naše těla paralyzovalo nějaké hadí uštknutí. Rozumní však vědí, kdo je tou žábou a hadem a nehledají příčiny našeho polistopadového zmaru tam, kde nejsou. Teď si jen přát, aby se našlo i dost rozumných mezi občany České republiky, kteří půjdou nejen volit, ale budou volit i správně.

Ing. Ivan Cícha, člen předsednictva Národní demokracie a dvojka kandidátky Rozumných v Jihočeském kraji pro parlamentní volby 2017