Prohlášení ANS a ND k protiprávnímu povinnému testování ve firmách: Prosíme zaměstnavatele, aby se nepodíleli na genocidě obyvatelstva!

Zásadně nesouhlasíme a protestujeme proti povinnému testování a očkování ve firmách. Covidový teror se v naší zemi stupňuje s neuvěřitelnou intenzitou. Lidem je vládou, parlamentem a veřejnoprávními médii předkládána jedna lež za druhou. Ani jeden profesionální politik neodmítá tuto nesmírně nebezpečnou a falešnou hru na tzv. covidovou pandemii, která totálně devastuje naše hospodářství a plošně ničí zdraví obyvatel, jejichž mají být politici zástupci. Vláda, parlament a veřejnoprávní média plní úkoly nadnárodních korporací na úkor existence naší země a zdraví jejich obyvatel. Vládou a parlamentem jsou porušovány zákony, Ústava i mezinárodní smlouvy a všechny etické normy, které mají chránit naše obyvatele před biologickými pokusy.

 

V posledních volbách roku 2017 volilo pouze 60,84 % voličů. Na základě toho vznikla menšinová vláda, která nyní podniká nevratné kroky ničící naši zemi, její ekonomiku a zdraví obyvatelstva.Genocida je násilný zločin a podle „Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinů genocidy“ z roku 1948 se dle Čl. II genocidou rozumí činy, spáchané v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou: a) usmrcení příslušníků takové skupiny; b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny; c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení; d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí.

K dnešnímu dni není vůbec jasné, co obsahují testy a co obsahuje vakcína a jaké budou následky po testování i po očkování.

Součástí testovacích tyčinek do nosu je nanotechnologie, takže testování na covid je de facto očkovací technologie. Navíc se dle zákona nejedná o testy, ale o odběr biologického materiálu – proto se místa nejmenují testovací, ale odběrová. Nikdo také oficiálně nezodpověděl otázku, co se s testy dělá a jak se likvidují. EU se veřejně vyjádřila v tom smyslu, že jisté procento testů je použito k analýze DNA. Bez vašeho vědomí – samozřejmě.

VIDEO – Co obsahují tyčinky, které nám strkají do nosu:
https://otevrisvoumysl.cz/…KCA

V naší zemi je navíc vládou podporována vakcinace mRNA vakcínou, která mění lidskou DNA a která nebyla schválena ani EU, ani Státním ústavem pro kontrolu léčiv ČR.

Souhrn údajů o vakcíně Pfizer je zde:
https://aliancenarodnichsil.cz/…pdf

A k tomu všemu dochází v ČR navzdory faktu, že Rada Evropy rozhodla 27. ledna 2021 ve svém usnesení 2361/2021 o tom, že nikdo nesmí být očkován proti své vůli pod tlakem, a vyzývá k tomu, že očkování nemá být povinné a že neočkovaná osoba nesmí být diskriminována. Diskriminace je výslovně zakázána, i když existují zdravotní rizika nebo proto, že někdo jednoduše nechce být očkován. Má být také vyloučena diskriminace v práci nebo zákaz cestování neočkovaných osob. V ČR však dochází k pravému opaku.

Citace:

7.3.1 zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování NENÍ povinné a že na nikoho není politicky, společensky ani jinak vyvíjen nátlak, aby se nechal očkovat, pokud si to sami nepřejí;7.3.2 zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že nebyl očkován kvůli možným zdravotním rizikům nebo nechtěl být očkován;

Parlamentní shromáždění Rady Evropy, rozhodnutí 2361 / 2021 – zde

V naší zemi je zcela jednoznačně ze strany vlády porušována „Všeobecná deklarace o lidském genomu a lidských právech“ z roku 1997, která byla přijata Generální konferencí členských států UNESCO.

Naše vláda zásadně porušuje „Všeobecnou deklaraci o bioetice a lidských právech“ z roku 2005, přijatou Generální konferencí OSN.

Prosíme, podpořte také rodiče, kteří nechtějí nechat své děti testovat a očkovat.

Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil
Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie