Prohlášení Národní demokracie: Současná krize ukazuje nutnost změny systému

Národní demokracie s obavami sleduje současný politický a společenský vývoj. Protinárodní politika Fialovy vlády již po roce přinesla své ovoce: Máme zde dvoucifernou inflaci, prudký nárůst cen energií a následné snižování životní úrovně, stejně jako omezování svobody slova a opozičních médií pod rouškou „boje proti dezinformacím“ a šílené sociálně-inženýrské kroky pod záminkou „boje za klima“. Ruku v ruce s tím jde pasivita lidí a jejich znechucení z papalášského a protinárodního chování vládních politiků.

Tyto jevy však nepovažujeme jen za nahodilé chyby jedné špatné vlády, nýbrž za příznaky celkové hluboké krize a neudržitelnosti současného systému, který je postaven na parazitování některých nadnárodních „elit“ na většinové společnosti. Tento systém postupně vede k omezování občanských svobod, chudnutí většiny lidí a oklešťování suverenity národních států. A zejména pokud by se stal prezidentem Petr Pavel, tyto procesy se ještě více urychlí, protože už je nebude nikdo brzdit.

Parlamentní opozice i mnohé neparlamentní strany vládu kritizují za drobnosti, avšak zpravidla nenabízejí koncepční řešení a většinou prosazují jen kosmetické změny v rámci současného systému. Takové změny přitom nevyřeší příčiny problémů.

Národní demokracie proto jasně říká: Nespokojíme se s drobnými změnami. Nestačí nám polovičatá řešení. Naším cílem je změna celého současného systému, odstranění mocenského a ekonomického parazitismu „elit“ a vytvoření silného národního státu.

Dlouhodobě prosazujeme zejména tyto body, které jsou dnes aktuálnější než dříve:

– Vystoupení z EU a státní suverenita

– Vystoupení z NATO a vojenská neutralita

– Soběstačnost v energetice, vodárenství a v základních potravinách

– Svoboda slova a možnost slovního vyjádření jakéhokoliv názoru.

Přesto, že nastaly těžké časy (a nebo možná právě proto), je potřeba v tomto programu vytrvat a nenechat se odradit. Národní demokracie vždy bude držet prapor boje za změnu systému a za svrchovaný stát. Zároveň jsme ochotni spolupracovat s každou stranou, hnutím, spolkem či iniciativou, které to vidí podobně a prosazují tyto základní body ke svrchovanosti ČR.

Sněm Národní demokracie, 21. ledna 2023