Znesvěcení chrámu Páně

V neděli, 22. 1. 2023, se konala bohoslužba za vlast v katedrále sv. Víta. Zavítali na ni i kandidáti na prezindenta České republiky: Andrej Babiš a manželkou a Petr Pavel s manželkou. Česká televize akci samozřejmě uchopila i jako agitku, opět ve prospěch vysloužilce Pavla.

Jsem názoru, že přítomností Petra Pavla došlo ke znesvěcení Katedrály. Petr Pavel od mládí vyrůstal a byl formován v kované bolševické rodině. A jak je všeobecně známo, byl agilním kariéristickým členem strany. O nepevnosti jeho charakteru a zásad nejvíce vypovídá 180° turnover ze školeného komunistického rozvědčíka v agenta ve službách NATO. Samozřejmě až po listopadu 1989. Skandální pak byla i účast soudružky podplukovnice Pavlové, rozené Zelené, také kariéristické členky komunistické strany, co studovala na politruka (политического руководителя) na Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda, aby po absolutoriu mohla šířit mezi vojíny československé lidové armády osvětu a formovat je ke správnému komunistickému myšlení. Mladší generace nechť si laskavě připomene obsahovou náplň a kvalifikovanost politruků velmi zdařile zobrazenou v díle Miloslava Švandrlíka Černí baroni.

Andrej Babiš byl od r. 1980 také členem komunistické strany. Jak sám přiznává, z kariérních důvodů (členství ve straně bylo v té době jednou z rozhodujících podmínek pro výkon řady funkcí a povolání), nikoliv z horoucího přesvědčení, jako Petr Pavel, což dokládá Pavlův vlastnoruční životopis skvěle namluvený Zbyškem Pantůčkem.

Andreje Babiš je pokřtěný a od mládí i praktikující věřící.

Myslím, že Patru Pavlovi měla být přítomnost ve Svatovítském chrámu odepřena stejně, jako byl odepřen vstup Andreji Babišovi do kostela Pražského Jezulátka, který raději bosí karmelitáni zavřeli, když se dozvěděli, že chce stánek navštívit. Ale to v dnešní pokřivené nenormální době, kdy si naposledy kněz (z Želivského kláštera) na seznamce sexuálních zvrhlíků vyhledá oběť a uřízne jí jedno varle, nepřekvapí.

Adrv.
22. 1. 2023