Prohlášení předsedy Národní demokracie

Vážení přátelé a vlastenci,

rád bych se vyjádřil k několika skutečnostem týkajícím se mého včerejšího zadržení policií. Některé detaily ze čtvrtečního dění byly popsány v tiskovém prohlášení místopředsedy ND Luka Belsona.

K tomu dodávám následující:

  1. Jak je i z médií patrno, byl jsem obviněn ze tří trestných činů (hanobení rasy, národa a přesvědčení, popírání genocidia). Policie původně požadovala vazbu, ale za příslib, že nebudu v „trestné činnosti“ pokračovat, se mým právníkům podařilo dosáhnout toho, že budu na soud čekat na svobodě. Platnější budu jistě venku, než ve vězení.
  2. Domovní prohlídka v mém bytě trvala od poledních hodin do pozdního odpoledne, poté následovala domovní prohlídka v garáži mého známého (policie zde údajně hledala zbraně, ale k její smůle se tam žádné nevyskytovaly). Poslední, třetí domovní prohlídka probíhala v kanceláři Národní demokracie od večera až do 23:00 hodin. Policie mi zabavila veškeré tituly mého nakladatelství i další knihy, které jsem prodával, stejně jako všechna vydání všech čísel novin Národní demokracie. Brala z produkce mého nakladatelství vše, včetně pohádek pro děti, programu ND (brožury o Zlatém standardu) a podobně. Celkem mi zabavila zhruba 900 ks knih a způsobila mi tak škodu za více než 200 tisíc korun, protože není jasné, zda mi budou knihy navráceny.
  3. Policie zabavila nejen mé osobní věci (písemnosti, diáře za několik let, deník, poznámky, rukopisy knih, dva notebooky, mobil, externí disky a další technická zařízení), ale i věci, které patří Národní demokracii (noviny, sborníky, archivní materiály a dokumenty strany, databáze, kontakty, faktury apod.) Jde o jednoznačné porušení svobodné soutěže politických stran, protože podniknutá razie v sídle Národní demokracie dala vládnímu režimu do rukou citlivé materiály, na které nemá nárok (policie tyto materiály zabavovala i přes výhrady mé a mých právníků, že je zabavování těchto dokumentů nepatřičné).
  4. Celý proces (už třetí trestní řízení, které je proti mně vedeno) je procesem na politickou objednávku vedeným za účelem zastrašení představitelů Národní demokracie i jejích sympatizantů a voličů. Zásah policie znamená ztížení politické činnosti strany, zvláště v době před blížícími se volbami, neboť byla zabavena veškerá digitální data v počítačích i zálohovaná data na externích nosičích jak v kanceláři ND, tak v mé osobní pracovně doma. Národní demokracie tak přišla o veškerý digitální archiv za celou svou dvouletou historii.
  5. Národní demokracie ani já jako její předseda se ale takového tlaku nezalekneme a nepodlehne mu. Ve své  práci budeme pokračovat a vytrváme, cítíme ohromnou podporu ze strany veřejnosti, která nás zavazuje, abychom v našem úsilí nepolevili ani přes tyto zákeřné zákroky končícího režimu.
  6. Více než kdy dříve bude nyní monitorován a analyzován můj písemný a verbální projev, ve svých výrocích tedy budu muset být nyní opatrnější než dříve, jinak mi hrozí okamžitý nástup do vazby. Už dříve jsem ale řekl, že podobnými policejními zásahy se zcela umlčet nenechám. Celý případ ukazuje, že svoboda slova a projevu v naší zemi neexistuje – pro Národní demokracii jde ale o jeden ze stěžejních bodů jejího programu a proto hlas pro ND ve volbách znamená hlas pro svobodu slova v její maximální a neokleštěné podobě.
  7. Chtěl bych poděkovat všem mým kolegům, kteří situaci řešili a tím či oním způsobem mi vyjadřovali podporu. Moc si toho vážím a udělám vše pro to, abych je ani ve ztížené situaci nezklamal. Zvu všechny hrdé vlastence na nedělní prvomájovou akci, která začíná ve 14:30 pochodem z Mariánského náměstí a pokračovat bude na Slovanském ostrově. Naším cílem je demise vlády, ustavení vlády národně orientované, okamžité vyřešení vetřelecké krize a odchod ČR z EU a NATO.