Projev Aleny Drvotové 1. Máje

Vážení vlastenci!

Původně jsme zamýšleli konat veselici, okolnosti nás nutí k demonstraci.

Všichni víte o čtvrtečním zatčení Adama B. Bartoše – o 7 hodinové policejní razii, která byla provedena v jeho bytě před zraky manželky a dvou dětí předškolního věku. A následně v sídle strany. Zabrána byla nejen elektronika, data, archiv Národní demokracie a také všechny knihy, které Adam B. Bartoš vydal, když tato činnost je jeho jedinou obživou!

Klademe si otázku, proč byl Adam B. Bartoš zatčen?

 • nezabil ani nepokradl
 • nepřipravil daňové poplatníky o stovky miliard podporou solárním baronům
 • neprodal za pár drobných Českou Spořitelnu bezvýznamné Erste Bank a to s celým portfoliem jejích klientů a zejména obrovským nemovitým majetkem (škoda? Minimálně 50 miliard)
 • neprivatizoval OKD se škodou minimálně 30 miliard Kč
 • nečerpal černé stamilionové podpory od fiktivních dárců
 • nezneužíval žádné dotace
 • nenakoupil zmetkové padáky a nezavinil tím smrt člověka
 • neuzavřel žádné nevýhodné smlouvy na pandury, casy a podobné věci
 • nepropustil z vězení kriminální zločince, defraudanty a tuneláře
 • nevlámal se do cizího objektu, aby ho následně neoprávněně užíval

Adam B. Bartoš se dopustil zločinu mnohem horšího!

Vymezil se proti vládnímu establishmentu, vlastizrádné vládě BS, EU, NATO, zločinným USA a zejména pak proti temným silám, které tahají v pozadí za nitky s cílem nastolit Nový Světový řád.

Dnes to začíná cíleným ničením Evropské civilizace a kultury, jak jsme ji znali, skončí to v nejčernějších Orwellovských scénářích.

Možná se zamýšlíte, proč to Adam B. Bartoš vůbec dělá, nese kůži na trh a podstupuje taková příkoří?

 • je to v první řadě vnitřní puzení k nápravě věcí veřejných
 • dělá to i pro své děti, pro jejich budoucnost
 • dělá to pro občany České republiky – i když mne někdy napadá, zda to není házení perel, když vidíme tu masu, co se nechá uplatit jalovými předvolebními sliby a dárky za peníze daňových poplatníků a svou budoucnost výkupčí za plnou lednici a televizní duchaprázdné veskrze stupidní pořady.

Závěrem bych Vás chtěla poprosit o podporu:

 • pro Adama B. Bartoše, aby dostával zpětnou kladnou vazbu
 • pro Národní demokracii v budoucích volbách
 • a také o finanční podporu, když jediným zdrojem peněz pro Národní demokracii jsou členské příspěvky a drobné dary sympatizantů. Tyto roční příjmy nepřevýší měsíční příjem ani jednoho dobře zavedeného poslaneckého parazita.

Všichni členové Národní demokracie svou činnost vykonávají zdarma, ve volném čase, vlastním nákladem a nákladem ušlých příležitostí. A dnes se ukazuje, že i na vlastní nebezpečí.

Jediným zdrojem příjmů Adama B. Bartoše je vydavatelská činnost, ve které je mu nyní bráněno. Adam B. Bartoš, ale i Ladislav Zemánek, který je studujícím, potřebují nyní peníze na právní pomoc.

Aktuálně pro současnou Národní demokracii platí, že:
Adam B. Bartoš = Národní demokracie a
Národní demokracie = Adam B. Bartoš

Vlasti zdar!