Projev ABB 1. května: Mám sen…

Vážení přátelé, možná jste zaregistrovali, že jsem byl ve čtvrtek zadržen policií a v pátek mi bylo sděleno obvinění ze tří trestných činů. Vazbě jsem se vyhnul jen díky tomu, že jsem řekl, že v trestné činnosti nebudu pokračovat.

Opravdu nehodlám v trestné činnosti pokračovat, protože není v čem. Žádnou trestnou činnost jsem nepáchal. Za svými dosavadními slovy a výroky si stojím, nikdy se za ně neomluvím a nikdy je nevezmu zpět.

Trestná činnost je naopak to, co dělají představitelé současného režimu, tedy vládní politici v čele s kolaborantem Bohuslavem Sobotkou, a především nikým nevolení byrokrati EU, NATO a dalších zhovadilých nadnárodních organizací. Jestli někdo zaslouží trest, pak jsou to oni.

Dnes se scházíme na Slovanském ostrově. Jeho název je pro nás symbolický, protože slovanství je něco, k čemu se všichni hlásíme, co nás spojuje. Slovanská rasa a návrat ke slovanským tradicím je něco, co může dát naději umírající evropské civilizaci.

A  máme i druhý důvod, proč tu být. Kousek od nás je Střelecký ostrov, kde 1. Máj slaví ČSSD. Minule jsme se sešli před sídlem ČSSD, dnes jsme opět kousek od nich. Jdeme po nich, dýcháme jim na záda, pronásledujeme je. Jsme jejich černým svědomím.

Ale to jen tak na okraj. Vrátím se k tomu hlavnímu, co bych dnes chtěl říci.

Velmi jsem volil slova, protože nejen vy, ale i policie je zvědavá, co řeknu. Musím se teď trochu krotit a možná nebudu používat tak expresivní výrazy, jak jsem byl zvyklý, na druhou stranu ale nemohu mlčet.

Mám sen, že jednoho dne tento národ povstane a svrhne své utiskovatele. Začne žít podle svého kréda: vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!

Mám sen, že tato země si udrží svoji výjimečnost a zůstane českou zemí. České děti si budou hrát s dalšími českými dětmi a nikdo je nebude ohrožovat.

Mám sen, že si v této zemi budeme vládnout sami, my, Češi, Moravané a Slezané. Nebudou nám vládnout cizinci a nebudou nám vládnout ani cizinci, kteří se falešně prohlašují za Čechy.

To je můj sen a věřím, že i sen všech nás. Když na toto budeme společně myslet, stane se to realitou. Svoji zemi před multikulturním nebezpečím uhájíme.

Mám sen. Mám sen, že zaniknou ghetta nepřizpůsobivých a občané této země se budou cítit bezpečně. Budou chodit po svých ulicích, budou se bavit, budou pracovat a nikdo je nebude obtěžovat a nebude na jejich práci parazitovat.

Mám sen, že každý dostane spravedlivou odměnu za svoji práci, aby mohl žít důstojný život. Kdo nebude chtít pracovat a přispívat k všeobecnému blahu národa, nedostane nic. Kdo bude pracovat, bude mít takovou odměnu, ze které bohatě naplní potřeby své i své rodiny.

Mám sen, že přijde doba, kdy všechny nespravedlivé dluhy budou zrušeny, ať jde o dluhy jednotlivců či státu, aby se občané i stát mohli znovu nadechnout a začít žít. Už nikdy nebude tato země ani žádný její občan trpět pod lichvářskými úroky.

Mám sen, že ti, kteří záměrně ožebračovali tento národ, přijdou o své nakradené majetky a že toto jejich hamižností nashromážděné bohatství bude spravedlivě rozděleno mezi lid, kterému bylo ukradeno.

Mám takových snů mnoho a věřím, že podobné máte i vy. Přeji nám všem, aby se brzy staly skutečností.

Vlasti zdar!

Adam B. Bartoš na demonstraci Proti vlastizrádcům, Praha, Slovanský ostrov, 1. května 2016