Prohlášení Vlastenecké fronty k politickému pronásledování Adama B. Bartoše a Národní demokracie

Dne 28. dubna tohoto roku došlo k zatčení Adama B. Bartoše, který skončil v policejní cele, jeho manželka s dětmi byly vyhnány z jejich bytu, který byl prošmírován politickou policií. Ten samý den byl politickou policií přepaden a prošmírován sekretariát Národní demokracie. Na obou místech razií politická policie zabavila knihy, noviny, písemnosti, elektroniku a mnoho dalších věcí.

Stávající korupčnicko-lokajský politický systém se totiž stejně jako jeho rudí předchůdci bojí písemného a mluveného slova odporu proti svému zločinnému a vlastizrádnému vládnutí. Toto vše se stalo bez řádné pozornosti médií, které se jindy pasují do hlídacích psů demokracie. Zahraničním kapitálem vlastněná média nebo média přímo držená v moci člena panující vlastizrádné vlády pomáhají udržovat režimu ticho o jeho zločinech.

K této perzekuci (ABB a ND) dochází na zjevnou objednávku všemocných židovských kruhů, kterým se nelíbí, co o nich říká a vydává. Ve své neskonalé drzosti zaštítěny svojí vylhanou vyvoleností se cítí pověřeny rozhodovat o tom, co smíme a nesmíme číst, vydávat, říkat či poslouchat. Rozhodovat o tom, jak a o čem se budou učit naše děti. Nedokážeme si představit, že by se např. dějepis v izraelských školách vyučoval podle osnov připravených a schválených českou biskupskou konferencí. Ale u nás je jejich vliv účinný a neomezený. Tito představitelé národa nám národnostně, kulturně, nábožensky a civilizačně naprosto cizího v naší zemi určují složení vlády a parlamentu, obsah tiskovin a vysílání i rozhodnutí soudu a policie. Rozhodují i o tom, kdo a za co bude obviněn a uvězněn a která politická síla bude postihována. Přes náš odpor k těmto snahám musíme vyjádřit i svoji obavu, velmi neradi bychom se dočkali toho, že určitá skupina lidí z našeho národa pobouřena drzostí židovských mocenských kruhů by prováděla nějaká násilná řešení. Každé násilí oni dokáží využít ve svůj prospěch a to dopadá na nevinné. To, čeho se však nejvíce bojí, a to přímo jako čert kříže, je odhalování jejich mocichtivosti, historických i současných zločinů stejně jako odhalování toho, s jakou talmudsko-rasistickou nenávistí přistupují k nám. V tomto odhalování musí být i přes jejich šikanování pokračováno a díky patří všem, kteří toto odhalování konají.

V Praze 10. května 2016

Za Vlasteneckou frontu
Martin Kadlečík, předseda
David Macháček
Jan Skácel