Projev Milana Daněčka, předsedy brněnské organizace ND, na manifestaci v Brně

Vážené dámy, vážení pánové, vlastenci a přátelé,
jsem rád, že jsme se tu dnes všichni sešli a to bez ohledu na politickou příslušnost nebo sympatie k různým spolkům, hnutím a stranám. Zažíváme velkou krizi, a proto jsem velice rád, že ti co to s naší vlastí myslí dobře, jsou ochotni podpořit jakoukoliv pronárodní iniciativu. Skuteční vlastenci vždy najdou společnou řeč, i přes lecjaké rozdíly. Národovci se spojují!

Dnešek je vážení velmi významným dnem. Protest proti neřízené imigraci a zlovůli bruselského aparátu neprobíhá pouze v Brně a v Praze, ale i po celé Evropě. V minulosti jsem na různých manifestacích často slýchal heslo „Evropo povstaň, tradice je tvoje zbraň“ – a Evropa právě dnes povstala! V tom je dnešní den tak významný!

20160206-Brno2Nejde však jen o celoevropský problém, ale o problém fungování našeho státu. Evropou i naším státem obchází strašidlo multikulturalismu a neomarxismu, v jejichž čele jsou takoví jako Jiří Dienstbier, Matěj Hollan, Matěj Stropnický, Dominik Feri a jim podobní. Záda jim kryjí neziskovky, placené z našich daní a podporované Západem, který má očividný zájem na likvidaci našich hodnot a evropských, zejména slovanských národů. My, národní demokraté, odmítáme taktéž i soudní procesy na politickou objednávku se zastánci národních zájmů, jako jsou například Adam B. Bartoš, Tomáš Vandas, Jakub Svoboda, Ladislav Zemánek a další. Pakliže žijeme v právním a demokratickém státě, jak je nám celých 26 let vštěpováno havlisty, pak tu musí být absolutní vymahatelnost a záruka ústavních práv, jako jsou svoboda slova a svoboda projevu. Lidé nesmí být stíháni a pronásledováni za své názory! My však nebojujeme pouze proti prounijní a proimigrační politice současné vlády, ale proti celému tomuto režimu, který je jen sluhou bruselských a washingtonských panovníků! Možná se ptáte, co národní demokraté chtějí… Chceme vybudovat novou 6. republiku, v jejímž čele bude vláda hájící a prosazující prvořadě národní zájmy, vláda, která bude ctít a dodržovat tradice, vrátí do společnosti řád a nastaví rovné příležitosti pro všechny slušné lidi. Ano, taková bude 6. republika.

Je nutno i připomenout, že vládnoucí elity tohoto režimu se už spousty let snaží sebrat nám tu nejcennější hodnotu. Tou hodnotou je víra… víra v náš národ, v jeho odvahu, odhodlání, šikovnost, nezlomnost a touhu po svobodě. Je to i víra ve schopnost našeho národa vládnout si sám. Tuto víru měli už naši předkové, kteří za tento národ a tuto vlast hrdě bojovali a my díky této víře v jejich boji pokračujeme. Je naším údělem rvát se jako lev, kterého máme ve znaku, za naše práva. Jedním z těchto práv je i právo na národní identitu, jelikož každý národ je svébytný a jedinečný. Proto má každý národ taktéž povinnost vůči svým předkům ale i potomkům chránit své tradice a svoji kulturu a bojovat za svoji budoucnost. Jestliže se nějaký národ tohoto boje vzdá, pak je odsouzen k zániku. My však náš národ ochránit musíme. Národní demokraté pokračují v odkazu velkých hrdinů tohoto národa, jimiž jsou dr. Karel Kramář a dr. Alois Rašín, nikoliv Masaryk s Benešem. Tak jako tito naši předchůdci se i my bijeme za svobodu našeho národa. Jestli se v této společné velké bitvě přidáte k nám hrdým vlastencům, záleží na odhodlání a odvaze každého z vás. Tuto bitvu však vyhrajeme!

Společně za hlasem předků! Společně za svrchovaný český stát!

Vlasti zdar!