RNDr. Jan Sedláček: Byl střelec z Filozofické fakulty novodobým Janem Palachem?

Od začátku ve mně hlodá myšlenka, že to na FF bylo jinak, než jak nám tvrdí. Když jsem viděl ty začerněné dokumenty, které dostali poslanci z Bezpečnostního výboru, jsem si tím už naprosto jist. Je jasné, že policie před námi cosi tají. A doslechl jsem se i jednoho možného vysvětlení.

Informaci, kterou vám zde předám, berte s rezervou. Dozvěděl jsem se ji od známých, kteří se znají s lidmi, kdo znali Kozáka osobně. Nemám k tomu žádné důkazy, takže je to (zatím) na úrovni spekulace – nicméně by to přesně zapadalo do mozaiky známých skutečností. A také by to vysvětlovalo, proč před námi policie tak usilovně tají pravdu.

Jak známo, Kozák byl velmi inteligentní a patřil mezi špičkové studenty (což je prokazatelná skutečnost, svědčí o tom i jeho bakalářská práce). Naopak Filozofická fakulta UK se stala místem, které inteligenci a samostatnému myšlení příliš nesvědčí. Stala se střediskem progresivní propagandy, kde je studentům vštěpováno genderové, klimatické a pro-ukrajinské šílenství.

Zamysleme se nad tím, co se stane s inteligentním člověkem, pokud se dostane do takového prostředí. Pokud je psychicky odolný, tak tam může přežít a vzdorovat systému; labilnější člověk (což se s vysokou inteligencí nevylučuje) však v takovém prostředí snadno dostane psychické problémy. Uši slyší progresivistickou propagandu, ale oči vidí, že skutečný svět vypadá jinak a že to, co ze školy slyší, naprosto vůbec neodpovídá skutečnosti. Tím nastane v hlavě zkrat.

A teď k těm informacím, které jsem dostal:
Mluví se o tom, že Kozákovi v tomto prostředí přeskočilo natolik, že se rozhodl na to upozornit tím nejšílenějším možným způsobem. Mluví se o tom, že Kozák chtěl představovat „novodobého Jana Palacha“ – jen s tím rozdílem, že nezabil jen sebe, ale i řadu dalších. Podle toho, co jsem slyšel, chtěl tímto brutálním činem ukázat šílenství celého systému na fakultě.

Tím by se vysvětlovalo, proč poněkud nelogicky střílel směrem na Palachovo náměstí (prý to bylo součástí symboliky jeho aktu). A také to, proč střílel zpod ukrajinské fangle (i to mělo symbolizovat nesouhlas s ukrajinizací ČR.)

Znovu opakuji, že to jsou jen zprostředkované informace, které nemusejí být pravdivé. Na druhou stranu, právě tato verze nejlépe zapadá do celkové mozaiky. A mimochodem – znamenalo by to, že Jiří Kobza měl naprostou pravdu, když mluvil o tom, že Kozák byl důsledkem progresivismu ve školství.

Vyzývám proto policii a další odpovědné složky, aby před námi přestaly tajit pravdu a řekly, jak to doopravdy bylo. Dávat poslancům a veřejnosti začerněné dokumenty je neuctivé zejména vůči pozůstalým. Pokud chce policie bojovat proti spekulacím, tak ať řekne pravdu.

RNDr. Jan Sedláček, místopředseda ND