Rokycanská deklarace Národní demokracie

Národní demokracie blahopřeje Velké Británii k vystoupení z EU. Jsme potěšeni, že politici splnili přání voličů vyjádřené v referendu o brexitu a následně i v loňských parlamentních volbách. Velká Británie nyní podniká důležitý krok k obnovení své svrchovanosti a dokazuje, že vystoupení z EU je možné i po desítkách let členství, ač zastánci EU dlouhou dobu tvrdili opak.

Jsme přesvědčeni, že Česká republika by měla následovat příklad Velké Británie a z EU taktéž vystoupit, a to co nejdříve. K tomuto přesvědčení nás vede celá řada důvodů, ať už je to snaha EU o přerozdělování krimigrantů do jednotlivých zemí, zákazy kontroly bezpečnosti potravin dovážených do ČR nebo nejnověji plán EU s názvem Green Deal (Zelený úděl). V rámci tohoto plánu má dojít k mohutným zásahům do hospodářství, které povedou k masivnímu zdražování energie, dopravy a následně i veškerého zboží a služeb ve všech státech, které v EU zůstanou.

Samotné vystoupení z EU ale bude jen prvním krokem. Máme-li se stát silnou svrchovanou zemí, která chrání a rozvíjí český národ, je potřeba provést řadu dalších politických kroků.

V první řadě vystoupit z NATO a stát se po vzoru Rakouska neutrálním státem.

Poté vrátit vodní zdroje a infrastrukturu do českých rukou, stejně jako lithium a všechno podobné národní bohatství.

Zastavit drancování orné půdy a zavést soběstačnost ČR v základních potravinách.

Ukončit všemožné ožebračování občanů ČR kmotry, tuneláři a zahraničními korporacemi.

Legislativně podpořit domobranu a napomoci jí stát se masovou organizací podobnou například dobrovolným hasičům.

Oddlužit český národ (viz náš program Milostivé léto) a zastavit řádění soukromých exekutorů.

A v neposlední řadě provést důkladný audit politických (ne)ziskovek, zakázat jejich financování z daní nebo z peněz kmotrů (jako je G. Soros) a ukončit jejich činnost na školách.

Národní demokracie udělá vše pro to, aby se všechny tyto body staly skutečností a aby se náš národ pozvedl a mohl plně využít svůj přirozený potenciál. Zároveň tímto vyzýváme ke spolupráci všechny občany, politické strany, hnutí a spolky, které mají na tyto body stejný názor. Pojďte do toho společně s námi. Cíl máme společný a je jen na nás všech, zda jej dokážeme uskutečnit.

Národní demokracie, v Rokycanech dne 1. února 2020