Setkání s německými partnery

Uplynulou sobotu jsme se sešli opět s přáteli ze saské Národnědemokratické strany Německa, s nimiž jsme navázali před dvěma roky neformální spolupráci. Tentokrát však nebyla politika hlavním tématem. Vydali jsme se ve zhruba dvacetičlenné skupině na příjemnou procházku okolím Srbské Kamenice.

Po okolí této malebné severočeské obce vede naučná stezka Československého lehkého opevnění. Prošli jsme tedy řadu menších i větších bunkrů a z informačních cedulí se dověděli spoustu zajímavých informací o naší historii. Užívali jsme si také zdejší přírodu, červnové počasí k přátelské vycházce přímo vybízelo.

Po několika společných politických projektech, kdy jsme partnerům z NPD pomohli třeba s roznosem letáků před volbami do Saského zemského sněmu, účastnili se připomínky tragického osudu vybombardovaných Drážďan, kulturního dne v Žitavě či přivítali německou delegaci na pietě za zavražděného nacionalistu Miloše Reha v Litvínově jsme tak nyní mohli utužit naši spolupráci ryze neformálním a přátelským setkáním.

Jan Mrázek
MO ND Chomutov