Slova Ladislava Malého u hrobu Anežky Hrůzové

V sobotu 2. dubna se asi dvacet lidí z Národní demokracie, mezi nimiž byl i Ladislav Malý, přišlo poklonit památce umučené Anežky Hrůzové, na níž před 117 lety byla provedena rituální vražda Židem Hilsnerem. Při té příležitosti měl L. Malý u hrobu Anežky krátký projev.

Drazí přátelé, kolegové.

Před deseti lety jsem snad byl v Čechách jediný, koho na duši pálila vzpomínka na rituální vraždu spáchanou Židem Hilsnerem na české dívce Anežce Hrůzové. Tehdy jsem svoje pocity vypsal v článku Panna a mučednice.

Uteklo deset let. A já teď děkuji vedení Národní demokracie, jmenovitě panu předsedovi Adamu Bartošovi, že totiž bolestnou vzpomínku na brutální Anežčinu vraždu, spojenou s náboženským židovským rituálem, národu připomněl a mediálně rozvířil.

Podle mého názoru jsou dva důvody, proč jsme sem, k hrobu mladé mučednice, připutovali:

Je to za prvé připomenutí si rituální vraždy spáchané Židem Hilsnerem a její morální odsouzení. Přimlouval bych se za to, aby se tak stávalo každoročně.

Za druhé, naše sešlost u hrobu rituálně zavražděné Anežky má i politický význam. Neboť oběť Anežky, i přes velkou časovou vzdálenost, jako němý výkřik doléhá k naším srdcím. Neustále nám připomíná, že český národ uvízl ve spárech násilí sionisticko-zednářské lžidemokracie. A právě to nás činí neklidnými, neboť ideologové globalizace a jejich domácí kolaboranti dělají všechno pro to, aby český národ sprovodili ze světa.

Přátelé, Anežka byla věřící katolička, pro ni Kristus byl světlem jejího života, a já pevně věřím, že se s Kristem po svém utrpení setkala. Obraťme se i my s důvěrou na našeho Pána Ježíše Krista, aby vyslyšel naše prosby o záchranu českého národa a prosme o duchovní posilu v našem nelehkém boji.

Anežka Hrůzová byla věřící autentického katolicismu, s nímž jeho současná karikatura pokoncilní humanitární sekty má jen zdánlivou podobnost. V polenském kostele Nanebevzetí Panny Marie, kam Anežka každou neděli s pokorou docházela, se modlila řečí církve, tedy latinsky. Dovolte mi, abych i já se za duši Anežky Hrůzové, umučené Židem Hilsnerem, pomodlil. Modlím se také za nás všechny, kteří jsme sem doputovali, abychom její památku uctili.

Následovala modlitba v latinském jazyku.