Snižte počty cizinců, vyslechl si primátor Plzně od vlastenců

Předání výzvy občanů vedení města k důraznému boji s kriminalitou proběhlo v pátek 12.1. 2018 ve čtyři hodiny na Plzeňské radnici. Výzvu předávala žena, která byla se svým přítelem terčem útoku skupiny cizinců. Při předání výzvy asistovalo pět desítek občanských aktivistů.
Krátce si zrekapitulujme, jak k celé záležitosti došlo. Zpravodajský server Krimi Plzeň přinesl zprávu o brutálním útoku po silvestrovské noci. V článku ‘Zkopali ho tak, že mu žebra probodla plíce“ bylo naturalisticky popsané, jak se odehrál útok na dvojici Plzeňanů. Vzápětí vyšlo na povrch, že se v případě napadeného jednalo o známého předáka Plzeňských hokejových a fotbalových fanoušků. Na FB byla kauza jmenovitě uvedená do souvislostí. Odezva veřejnosti byla silná, občané požadovali iniciativu, která by v Plzni zjednala vyšší bezpečnost.

Několik představitelů plzeňských vlasteneckých subjektů a fotbalových fanoušků nažhavilo telefony. Na rychle bylo svolené malé jednání. Řešený problém měl jasné kontury. Diskutujícím bylo zřejmé, že v Plzni je obrovské množství cizinců, kteří představují bezpečností riziko. Došlo ke shodě, že nemá cenu postupovat izolované v jednotlivých případech. Jako neefektivní se jevil požadavek na zvýšení počtu policistů v ulicích. Jediným uspokojivým řešením se ukázalo radikální snížení počtu cizinců v Plzni. Přítomní vyjádřili víru v demokratické principy. Shodli se, že je pro bezpečnost nezbytné prudké snížení počtu cizinců na území města. Uvěřili, že něco podobného je možné prosadit, bude-li to mít náležitou podporu veřejnosti. Takto byla sestavená výzva určená vedení města, kde byl požadován boj s kriminalitou, prostřednictvím rychlého snížení počtu cizinců v Plzni.

Samotné předání výzvy bylo doprovázené menším počtem občanů, než bylo předpokládáno. Na tomto se zcela jistě podepsala a skutečnost, že napadený dostal ze zranění se zázračnou rychlostí. Díky tomu vyprchaly emoce a na náměstí byla jen menší skupina lidí. Avšak mohlo to být jinak! Představme si, že by Zdeněk bojoval v nemocnici o život nebo by dokonce zraněním podlehl. V této situaci by před radnicí jistě stálo tisíce rozzlobených občanů!

Příjemně nás překvapil primátor města Martin Zrzavecký. Nesplnil naše pesimistické očekávání tím, že nezaujal pozici mrtvého brouka ani požadavky občanů neignoroval. Primátor si jistě uvědomuje výbušnost situace. Vyšel před radnici občanům vstříc a výzvu přijal. Snažil se nás přesvědčit, že dělá pro bezpečnost občanů maximum. Uvedl některá restriktivní opatření města v záležitosti ubytoven a výstavby nových továren v Plzni a okolí. Musíme přiznat, že přímou konfrontaci s občany zvládl výborně a částečně spravedlivý hněv aktivistů utlumil. V diskusi s primátorem aktivisté slíbili, že budou v tažení za bezpečnou Plzeň pokračovat. I když vedení města tvrdí, že má státní legislativou svázané ruce, aktivisté jsou připraveni dál na představitele města tlačit. V otázce bezpečnosti nemůže politik používat termíny jako nejde to, nemůžeme, není to v našich silách apod. Věříme, že politická reprezentace pod silným tlakem veřejnosti dokáže najít cestu, jak občanům města bezpečnost zvýšit.

Plzeň zažívá kritické období. Na ulicích za bílého dne můžeme běžně vidět narkomany, jak si aplikují drogy. Kolem ubytoven byly již dříve problémy s tzv. nepřizpůsobivými. K tomu ještě přibilo desetitisíce cizinců, z nichž jsou mnozí s kriminální minulostí a bez vyšších kulturně civilizačních návyků. Výsledkem je to, že mnoho občanů Plzně nepouští samotné děti ven. Často se občané obávají vycházen večer a v noci do města. Někteří ani nechtějí z důvodu své bezpečnosti používat prostředky hromadné dopravy. Toto je stav, s kterým se občané nesmějí smířit. Naděje na zlepšení bezpečnosti se Plzeňané nevzdají.

Skupina aktivistů stojících za sepsáním a předáním výzvy je odhodlaná pokračovat v boji za bezpečnou Plzeň. V nejbližší budoucnosti chce postavit širší tým občanů, který by se soustředit na vytváření aktivit, jejichž cílem bude obnovení bezpečnosti ve městě. Jedem z aktivistů (Roman Bakala) navrhl, aby symbolem tohoto týmu byl bílý klokan. Zajímavý exemplář bílého klokana je chován v Plzeňské ZOO. Klokan je symbolem Austrálie, země s rozumnou imigrační politiku. Bílá barva je vnímaná jako znak čistoty, zdraví a života. S tímto návrhem přítomní souhlasili.

Pro odlehčení můžeme přidat jednu hodně starou, veselou historku. Plzeň je relativně malé město. Většina občanů se spolu někdy při různých příležitostech potká. Občanský aktivista Vít Skalský a primátor Martin Zrzavecký, kteří se sešli při jednání v této záležitosti, spolu chodili za socialismu do stejné třídy strojní průmyslovky v Plzni. V té době se již kamarádil Vít Skalský s napadeným Zdeňkem Pavlem. Spolu s dalším spolužákem jezdili se Zdeňkem Pavlem na výjezdy fanoušků. Zdeněk se rozhodl, že je navštíví přímo ve škole v době vyučování. Během přestávky si sedl do třídy jako student. Učitelka ho hned demaskovala. V té době byly zakázány dlouhé vlasy, Zdeněk byl patrně starší než žáci ve třídě a měl dlouhé vlasy na ramena. Když ho učitelka vyzývala, aby si vyndal učení, Zdeněk se svým typickým chraplavým hlasem vymlouval, že si vše zapomněl. Následně ho učitelka vyhodila, což studenty ve třídě značně pobavilo.

Přiložená reportáž je z dílny televize Barrandov. Ostatní média asi bezpečnosti občanů v Plzni pozornost věnovat nechtějí. Tímto Barrandovu děkujeme.

Vít Skalský, předseda MO ND Plzeň