Stanovisko ND k opatření Orbánovy vlády proti (ne)ziskovkám

Národní demokracie vítá návrh zákona o neziskových organizacích, který v Maďarsku předložila vláda Viktora Orbána. Tento návrh počítá s tím, že organizace, které podporují migraci, si budou muset zažádat o licenci na ministerstvu vnitra – které bude mít právo jim tuto licenci nevydat, pokud v jejich činnosti shledá riziko pro národní bezpečnost. Návrh také mj. počítá s uvalením 25% daně na dary neziskovkám ze zahraničí.

ND prosazuje, aby byl podobný zákon uveden v praxi i v ČR. Není to opatření proti neziskovému sektoru jako takovému (neziskovky, které se starají o české nemocné děti, seniory či opuštěná zvířata, naopak podporujeme a vážíme si jich), nýbrž pouze proti politickým (ne)ziskovkám, které manipulují s veřejným míněním o politických záležitostech a napomáhají k masové imigraci a ke snižování bezpečnosti v ČR. Tyto neziskovky jsou politickými organizacemi a de facto prodlouženou rukou kmotrů a mafiánů, jako je George Soros.

Proto požadujeme, aby činnost těchto organizací prošla státní kontrolou, při které budou ty neziskovky, které představují bezpečnostní hrozbu pro ČR, rozpuštěny. Též prosazujeme odstřižení všech politických neziskovek od peněz daňových poplatníků a (po maďarském vzoru) i zdanění darů ze zahraničí.

Dne 18. 2. 2018
předsednictvo politické strany Národní demokracie