Nacionalismem proti kulturnímu marxismu, stavovskou demokracií proti liberalismu !

Národní demokracie a stavovská demorkacie

V Karlových Varech se v sobotu 17. února 2018 sešlo několik desítek členů Národní demokracie, aby si na IV. výroční konferenci nejen připomněli 100 let od svého založení, zhodnotili uplynulé 4 roky od obnovení strany, ale také aby schválili nový dlouhodobý program strany (autoritativní stavovská demokracie).

Národní demokraté také zhodnotili uplynulé parlamentní volby, kterých se zúčastnili jako součást volební aliance Rozumní.

„Stali jsme se zdaleka nejsilnější ze stran, které nemají mediální přízeň a miliony na kampaň. Za sebou jsme nechali i strany, které daly do kampaně desetimiliony, jako byli Realisté, ODA nebo SPO.“

uvedl k tomu místopředseda strany Bc. Jan Sedláček.

Zakladatel a předseda strany Národní demokracie, JUDr. Karel Kramář
Zakladatel a předseda Národní demokracie, JUDr. Karel Kramář, první ministerský předseda Československa

O týden dříve (10. února) si strana připomněla 100 let od založení prvorepublikové Československé národní demokracie (tehdy pod názvem Česká státoprávní demokracie, přejmenovala se až o rok později). Protože se k ní v březnu 1918 přidala i vůbec první česká politická strana – Staročeská, vzniklá roku 1848 – je Národní demokracie jako pokračovatelka Československé národní demokracie vůbec nejstarší politickou stranou u nás a v letošním osmičkovém roce slaví tedy nejen 100, ale dokonce 170 let.

„To je dobrý důvod, abychom přišli s novým ambiciózním národoveckým programem pro Českou republiku, který bude – jak je pro nás typické – velice originální, odvážný a od ostatních stran nás odlišující,“

uvedl předseda strany Adam B. Bartoš.

Strana chce program představit v průběhu letošního roku na velkém slavnostním shromáždění, dnes k tomu udělala první krok, když v Karlových Varech schválila koncept tohoto programu.

„Nejde primárně o volební, ale o dlouhodobý strategický program Národní demokracie pro Českou republiku, kterým se na politické scéně vymezujeme vůči své konkurenci, říkáme, kdo jsme a kudy se chceme ubírat. To nic nemění na tom, že z krátkodobého hlediska budeme i nadále hledat partnery pro prosazení dílčích věcí,“

dodal předseda Národní demokracie.

„Neuvažujeme v čtyřletém cyklu volebních klání, jako všechny současné parlamentní i neparlamentní strany a uskupení, ale chceme tímto programem dodat národu ztracené sebevědomí a kuráž k opuštění současné cesty, která nikam nevede a nastoupení cesty nové. Cesty, kterou cítíme po našich předcích ve své krvi, cesty zbavené „výdobytků“ liberální demokracie, cesty navrácení se k domovu, rodině, sami k sobě, k české duši,“

řekl člen vedení ND Ivan Cícha.

Program je založen na nacionalismu, i proto jeho motto zní:

Nacionalismem proti kulturnímu marxismu, stavovskou demokracií proti liberalismu

Stavovská demokracie totiž bude stěžejním kamenem tohoto programu.

„Do první části programu, kterou jsme si ve Varech v pracovní verzi schválili, jsme upřednostnili ty body, které vnímáme jako klíčové, zásadní, prioritní nebo se kterými přicházíme jako s novinkou, na kterou chceme upozornit. Těmito body jsou vystoupení z EU a z NATO, odmítnutí migrace, oddlužení státu a obyvatelstva, návrat k zemskému uspořádání a nová organizace státního života založená na myšlence stavovské demokracie. Šestým a sedmým bodem je pak otázka vzdělávání a školství a ochrana státu a národa,“

vyjmenoval předseda Bartoš základní pilíře nového programu Národní demokracie.

První výročí slavila strana v Praze, druhé v Brně, třetí v Plzni. Pátá výroční konference proběhne pod patronací MO ND Nymburk v Nymburce.