Svědectví pravdy

Včera, 18. 7. 2015, se konal v Praze na Můstku 2. tábor lidu svolaný Národní demokracií na vyjádření jasného NE přijímání tzv. „uprchlíků“. Významnou součástí akce byl i sběr podpisů na…..

vyhlášení referenda o vystoupení z EU. Já tam byla a v konfrontaci se lží a manipulací ze strany novinářské žumpy podávám toto očité svědectví:

Akce měla, navzdory prázdninám a příšernému žáru, navzdory Chovancově zastrašování a kriminalizování organizátorů a řečníků, navzdory manipulacím sdělovacími prostředky a řevu havloidů a také navzdory konkurenci jiných protiimigrantsky zaměřených akcí, které jen štěpí jednotnou frontu za dosažení společného cíle, ještě větší účast než 1. července 2015. Odhaduji tak ± 1100 účastníků, to včetně policie v civilu. Účastníky byli nejen členové a příznivci Národní demokracie, ale samozřejmě fanouškové Tomio Okamury, ale i dalších politických stran a uskupení. Jinými slovy: vlastenci a národovci. Opět úplný průřez společenským, demografickým a sociálním složením společnosti. Účastníci nejen z Prahy a okolí, ale z celé republiky. Pořadatelé se vyvarovali maket šibenic, které u našeho shromáždění vadí, zatímco u jiných NE. Přitom nápisy na nich? Např. EU = CCCP. Bylo vysloveno důsledné varování před očekávatelnými provokacemi cílícími ke zrušení shromáždění.

Demonstrace byla dobře zorganizovaná, vlály vlajky, tyčily se transparenty, dobře ozvučeno. Pokud tam byli nějací extrémisté, potom to byly jenom smažky vedené šílencem Kohoutem (osvěžte si paměť zážitkovým pořadem Jílkové „Máte slovo“ ze dne 11. 6. 2015), které se snažily naše shromáždění hlukem a i osobními ataky narušit.

Excelentní, argumentační a logické projevy všech řečníků (Tomio Okamura, Adam B. Bartoš, David Hibsch, Radim Fiala, čtené poselství podplukovníka Obrtela) zaujaly a měly účastníkům co sdělit. V tisku ale obratem tendenční a zavádějící obrázky.

Na jedné straně zkormoucené tváře dívenek soucítících s ubožáky „imigranty“. Kol nich pak houfy proimigrantských multikulturalistických podporovatelů.

Na straně druhé, k akci Národní demokracie pouze snímek pacifikace jednoho zfetovaného narušitele (s cílem navození dojmu bitky a běsnění na demonstraci) a záběry na 4 osamělé členy DSSS (s cílem navodit dojem nízké účasti a to ještě jen „extrémistických“ sil).

Kdo snad očekával ze včerejší akce objektivnější zpravodajství než z demonstrace konané dne 1. 7. 2015, mýlil se. Ostatně Adam Bartoš, předseda Národní demokracie, to na shromáždění i řekl. Budeme muset svědectví a pravdu šířit sami. Přes facebook, e-mailovou korespondencí, osobními rozhovory. Kdyby každý z účastníků takto oslovil alespoň 20 lidí, je to 20 tisíc! Kdyby 50, je to 50 tisíc! Opřít se můžeme nejen o vlastní, očité svědectví, ale na stránkách Národní demokracie a dalších webech a na nezávislých internetových denících budou další články, komentáře, fotky, videa, záznamy projevů. Šiřme je!

Tak a já teď půjdu a vytvořím si ze svých osobních, pracovních i náhodných kontaktů skupinu, které budu pravdu a odkazy posílat. Kdo si bude přát být ze skupiny vyňat, vyjmu ho. Kdo si e-maily ode mne vyznačí jako SPAM, nedostane je. Ostatní, věřím, budou svědectví šířit dál. Následujte mne!