Václav Jan Nejedlý: „Lockdowny“ totalitní a demokratické

Václav Jan Nejedlý porovnává současná karanténní opatření s dobou nedávno minulou a dochází k zajímavým závěrům:

Rok 1942

Situace:
Jsme de facto součástí státního útvaru, který je ve válce téměř s celým světem. Právě byl spáchán atentát na nejvyššího představitele okupační mocnosti, atentátníci jsou na útěku. Němcům měsíc co měsíc umírá na frontě přes třicet tisíc mladých mužů. Denně jsou zatýkáni a popravováni čeští vlastenci. Protektorát čelí nebezpečí náletů, noci probíhají v režimu zatemnění. Vzhledem k válečné situaci je nedostatek některých potravin a dalšího zboží. Po území se pohybuje neznámý počet ozbrojených odbojářů.

Opatření:
Dočasně jsou zrušena veřejná shromáždění, sportovní podniky, divadelní a filmová představení a jiné kulturní akce. Zavírací doba pro restaurační zařízení je stanovena na dvaadvacátou hodinu. První noc po atentátu platí v Praze i zákaz vycházení, úplné zavření hospod a zastavení veřejné dopravy. Opatření trvá něco přes měsíc.

Úřady ujišťují obyvatelstvo, že stanné právo je prostředkem k vypátrání pachatelů atentátu a jejich pomahačů s tím, že život se vrátí do starých kolejí až po jejich dopadení a potrestání.

Tak se také stane.

Rok 1969

Situace:
Země je čerstvě okupována cizími vojsky. Několik lidí se upálilo. Tisíce emigrují. Ekonomika je v neutěšeném stavu. Panuje politické napětí. Československo právě kromě pravidelné chřipkové epidemie zasáhl i dosud neznámý virus hongkongské chřipky – typu A2. Ve světě na něj umírá milion lidí. U nás je jen do konce února na dvacet tisíc nemocných. Další výbuch epidemie přichází na přelomu let 69/70, značný podíl na ní má virus A2. Dochází k velkému nárůstu komplikací těžšího charakteru, mezi nimiž převládají bronchopneumonie a pneumonie, které ohrožují životy postižených. Lékaři nestíhají a také v lékárnách se tvoří dlouhé fronty, skoro každý má ve svém okolí někoho nakaženého. V Severočeském kraji přibývají tisíce nakažených každý den. Nemoc má za oběť tisíce mrtvých.

Opatření:
Jsou zakázány návštěvy v nemocnicích. Dochází k omezením v dopravě a k uzavření škol a vyhlášení dvoutýdenních tzv. uhelných prázdnin. Někteří studenti jsou nasazeni jako brigádníci v profesích nezbytných pro chod státu. Před některými veřejnými budovami jsou instalovány dekontaminační rohožky.

Úřady obyvatelstvo spíše uklidňují, než straší. Média věnují situaci poměrně okrajovou pozornost a informují věcně. Apelují na zvýšenou hygienu, kdo má chřipkové příznaky, má prostě zůstat v posteli a užívat Acylpyrin. Zdůrazňuje se, že vše je pod kontrolou, zdravotnictví je připraveno, není důvod k žádné panice, virus postupně zeslábne a vymizí.

Tak se také stane.

Rok 2020

Situace:
Žijeme v míru a prosperitě, ekonomika stále roste, jsme součástí vyspělého Západu, máme se prý dobře jako nikdy. Vládne demokracie, svoboda a všeobecný materiální dostatek. Zdravotnictví je na vysoké úrovni a s rezervou připravené na nápor nemocných. Hygienická situace je uspokojivá, v každé hospodě či kavárně je teplá voda a mýdlo, je dostatek léků, lidé se proti hrozbě šíření nového viru poměrně ochotně chrání rouškami.

Opatření:
Opakované zavření restaurací, kaváren, barů, divadel, kin, posiloven apod., de facto likvidace mnoha živnostníků, oslabování střední třídy ve prospěch jednotlivců napojených na globální struktury a nadnárodní firmy, mamutí zadlužování jednotlivců i státu, zchudnutí země se všemi důsledky včetně dopadů na zdravotnický systém, opakované rozvolňování a zase zpřísňování nesmyslných a nekoncepčních opatření, to vše bez věrohodné prognózy vývoje a se všemi negativními dopady na psychiku a zdraví obyvatel.

Státní moc ve spolupráci s některými odborníky a médii cíleně vyvolává stres a strach, hrozí obyvatelstvu dalšími restrikcemi, vyhrožuje nasazením armády a policie, likviduje právo na soukromí a svobodu projevu a pohybu, vzhlíží k asiatskému modelu totální kontroly obyvatel a udělování určitých kreditů občanům výměnou za jejich absolutní poslušnost a vzdání se svobodné vůle, včetně možnosti rozhodovat o vlastním těle. Děsí lidi účelově prezentovanými zmanipulovanými daty a otevřeně naznačuje, že základní ústavní a lidská práva už v budoucnu nemusí platit pro všechny, ale jen pro ty, kteří se podvolí diktátu jednotlivců, zbavených povinnosti respektovat standardní procesy parlamentní demokracie.

Tak se také stane…?

Je to na nás!