Vietkolora: Je podezřívání Trikolory z vlastenectví oprávněné?

Trikolora jistě není národovecká strana a ani se tak nikdy sama neprezentovala. Je ale veřejností běžně řazena k vlasteneckým stranám, třeba z důvodu kritiky EU jejím bývalým předsedou Václavem Klausem mladším, i z dalších důvodů.

Nyní ale Trikolora ukázala české veřejnosti, že ani vlastenectví na občanském principu, nehodnotící rasový a etnický původ a spokojující se s držením občanství ČR a slušným chováním, je na ni příliš radikální a nemá u ní místo.

Jak to? Ve volbách do parlamentu ČR mohou volit nebo kandidovat jen lidé s občanstvím ČR [1]. Přitom všichni plnoletí občané ČR, až na obskurní výjimky, se buď učili česky přinejmenším při povinné školní docházce, nebo museli ke získání občanství ČR složit zkoušku z českého jazyka [2].

To ze zákonů ČR jasně vyplývá. Tudíž pro občana ČR, kromě obskurních výjimek typu Vietnamec, co získal české občanství, když mu bylo víc než 65 let, je zbytečný text v jiné řeči, nežli češtině.

Je to snad vzkaz cizincům, že ke získání českého občanství považuje Trikolora znalost češtiny za zbytečnou, a cizinci od ní v té záležitosti mohou očekávat iniciativu k novele? Nebo vzkaz Aspen Institutu a dalším, že s Trikolorou můžou počítat? Nebo Trikoloře tolik leží na srdci ony obskurní výjimky?

Když si člověk vzpomene, jak důležité bylo pro vznik novodobé české státnosti obnovení češtiny jako spisovného jazyka, to ještě zvýší pikantnost billboardu. A že i za protektorátu byl pod německým zněním český překlad.

Takhle našinec neví bez překladače, jestli Trikolora slibuje Vietnamcům české země jako vietnamskou kolonii, nebo co.

Na otázku v nadpisu si odpovězte sami. A jestli české vlastenectví, nebo národovectví, považujete za kladnou hodnotu, odpovězte si také, jestli tohle chcete.

Ten billboard není podvrh, fejk, sám jsem ho viděl a vyfotil v Praze v Libuši. Fotomontáž je jen bublina pod ním.

30.8.2021, Jan Panocha, člen ND


[1] https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247
Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 247/1995 Sb.
§ 1
(7) Voličem je státní občan České republiky (dále jen “občan”), …

[2] https://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-novemu-zakonu-o-statnim-obcanstvi-cr.aspx
Udělení státního občanství České republiky
4) Žadatel musí prokázat znalost českého jazyka…