Vracíme úder! David, nebo Goliáš?

David_a_Golias

NÁRODNÍ DEMOKRACIE VRACÍ ÚDER A PODÁVÁ ŽALOBU NA ČESKOU REPUBLIKU – MINISTERSTVO VNITRA, VE KTERÉ SE DOMÁHÁ, ABY BYLA VYŇATA ZE ČTVRTLETNÍCH ZPRÁV O EXTRÉMISMU.

Právníci Národní demokracie zároveň požadují výmaz předchozích záznamů a omluvu za soustavné poškozování její pověsti, které ji znevýhodňuje v soutěži politických stran. Připomínáme, že stížnost proti skandálnímu dubnovému zadržení předsedy Národní demokracie, domovní prohlídce a policejní razii v sekretariátu strany, které česká politická scéna od roku 1948 nepamatuje, režim shodil ze stolu.

Přijďte ve dnech 7. – 8. října k volbám a podpořte svým hlasem č. 41 – pronásledovanou Národní demokracii, skutečnou opozici vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje naprosto bezprecedentnímu nebezpečí! Našich 354 kandidátů kandiduje na samostatných kandidátkách ve všech krajích!