Výzva Národní demokracie ozbrojeným složkám: Přestaňte se podílet na represích proti českému obyvatelstvu. Tyto represe jsou namířené i proti vám a vašim rodinám!

Vedení Národní demokracie vyzývá členy Policie ČR, městské policie, Armády ČR a Celní správy, aby aktivně nevynucovali „protipandemická“ opatření typu nošení respirátorů na veřejných prostranstvích, kontroly pohybu, zákazu shromažďování, zákazu nočního vycházení atd. Tyto zákazy rozhodně nejsou namířeny proti virové nákaze, ta slouží systému jen jako záminka k omezování občanských svobod a k poškození naší země a národa.

Národní demokracie nezpochybňuje existenci koronavirů, ani to, že některé z nich mohou způsobit respirační onemocnění. Požadujeme ale promyšlenou a kvalitní ochranu především rizikových skupin českého obyvatelstva, využívání léčby již ověřenými léčebnými prostředky, podporu primární péče hlavně ze strany praktických lékařů a podporu prevence a zdravého životního stylu.

Současný establishment dělá přesný opak, a to bez rozdílu, zda se nazývá vláda, nebo opozice. Mnohé zákazy (uzavření provozoven živnostníků, zákaz nočního vycházení) šíření viru nijak neovlivní a další opatření situaci spíše zhoršují, zejména omezení pohybu a zavření sportovišť snižují tělesnou zdatnost obyvatelstva a izolace lidí (zejména starších) vede ke stresu, což obojí snižuje imunitu a činí to lidi náchylnější vůči virové nákaze i dalším nemocem.

Současné zákazy mají za cíl přinést chudobu, rozvrat a výslednou likvidaci nás Čechů, Moravanů a Slezanů jakožto národa složeného z bílých Slovanů. Toto vše je zaměřeno proti nám všem, a to včetně vás, příslušníků ozbrojených složek, a vašich rodin.

Národní demokracie chápe, že jste povinni plnit rozkazy a že policie je povinna prošetřit udání. Ale je na každém z vás, jak aktivně tyto (ve většině případů nesmyslné) příkazy budete prosazovat. Každý z vás se může rozhodnout, zda bude aktivně napomáhat nastolování korona-totality ve prospěch globálních sil zla, nebo naopak pasivní resistencí, byť v rámci plnění rozkazů, napomůže k zachování našeho národa a země. Je rozdíl mezi aktivním udělování likvidačních pokut a domluvou, stejně jako je rozdíl mezi aktivním vynucováním nošení respirátoru osamělým chodcem a „přehlédnutím“ ho.

Účast na současných represích navíc může každému z vás přinést problémy v další kariéře, podobně jako tomu bylo u příslušníků SNB, kteří prováděli podobné represe v roce 1989. Příkladem je poslanec Zdeněk Ondráček, který byl (jen kvůli údajné účasti na tehdejších policejních represích) odvolán z čela komise pro GIBS. Lze předpokládat, že podobné problémy budou čekat každého, kdo bude nyní vynucovat totalitní zákazy silou.

Proto Národní demokracie vyzývá příslušníky ozbrojených složek, aby se aktivně nepodíleli na vynucování represí. Těch, kteří už nyní vykonávají své povolání s rozumem a svědomím, si Národní demokracie váží a děkuje jim za to. A doufáme, že takových bude co nejvíce.

Národní demokracie, 10. dubna 2021

ilustrace převzaty z: www.cd89.cz