Zablokujeme pražské kavárně penězovody!

Nocni_mura_pravdolaskaru

NIKÝM NEVOLENÉ PRAŽSKÉ KAVÁRNĚ JE NEZBYTNÉ UTNOUT VŠECHNY FONDOVODY A ZNEMOŽNIT JI ZASAHOVAT DO POLITICKÉHO PROCESU V ČESKÉ REPUBLICE!

Přijďte ve dnech 7. – 8. října k volbám a podpořte svým hlasem pronásledovanou Národní demokracii, skutečnou opozici vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje naprosto bezprecedentnímu nebezpečí! Našich 354 kandidátů kandiduje na samostatných kandidátkách ve všech krajích!