Zachováme naše uhelné elektrárny a zrušíme emisní povolenky

EU chce, abychom v příštích letech zrušili naše uhelné elektrárny. My s tím nesouhlasíme a necháme je v provozu.

ČR má z uhelných elektráren zhruba 40 % elektřiny. V rámci současných těžebních limitů máme pohodlné zásoby uhlí na několik desítek let.

EU ale chce, abychom uhelné elektrárny zavřeli do roku 2033. Navíc už teď prodražuje výrobu elektřiny nesmyslnými emisními povolenkami.

Další ukázka toho, jak je EU mimo realitu! Odstavením těchto elektráren bychom se připravili o silný a stabilní zdroj a museli bychom elektřinu dovážet, což by pro ČR bylo likvidační. Proto uhelné elektrárny zachováme, ať si EU říká, co chce!

Stále tu panuje klišé, že uhelné elektrárny jsou ekologicky škodlivé. To ale není pravda. Toto k tomu říká RNDr. Jan Sedláček, přírodovědec a místopředseda ND:

„Uhelné elektrárny byly dříve škodlivé pro přírodu. Nicméně teď, když jsou odsířené, je jejich škodlivý vliv minimální. Rozhodně jsou ekologičtější než mnohé tzv. „obnovitelné“ zdroje. Například pro nahrazení 1 uhelné elektrárny je potřeba nejméně 500 větrníků, což by mělo mnohem horší ekologické dopady než uhelná elektrárna.“