Zahájení operace ROSA

Operace byla zahájena aktivací podpůrných jednotek a týmů Národní Demokracie vytvořením plánovacího štábu a jednotky týlového zabezpečení. Prvosledové jednotky Národní Domobrany byly uvedeny do stavu bojové pohotovosti a upozorněny na termínový plán operace. Ten byl stanoven následovně:

29.4. průzkum a rekognoskace terénu operačního prostoru
30.4.-6.5. sestavení logistického plánu a zajištění veškeré materiální podpory a spojení
5.5. neformální žádost o podporu operace jednotkou Noční Vlci a předání operačního plánu speciálním týmem MO Národní Demokracie Brno
6.5. vyslání průzkumných a předvojových jednotek Národní Domobrany do operačního prostoru
7.5. nástup operačních jednotek ND a NDO z několika útočných směrů neočekávaných protivníkem a výstavba hraničního opevnění
8.5. přísun týlových posil k úplnému udolání a rozvrácení již demoralizovaných sil protivníka s následnou oslavou vítězství a uctěním památky v boji padlých hrdinů

Průzkumná část operace byla v předstihu provedena příslušníky speciálních oddílů ND a NDO. Po seznámeni s terénem prostoru operace byl vytvořen operační plán a distribuován všem zúčastněným jednotkám. Průzkum proběhl v úplném utajení a ani rozvědným službám protivníka se nepodařilo před termínem kompletní přípravy operaci odhalit. Speciální stavební jednotka na základě operačního plánu štábu operace připravila mobilní barierový segment hraničního opevněni (dále jen plot) připravený k rozvinuti v kterémkoli úseku státní hranice ČR.

V den termínu zahájení operace jsou naše jednotky již očekávány připraveným protivníkem z prostoru nástupiště operace ve směru obce Rybník. Naše předvojové jednotky napočetly minimálně 15 policejních aut, video sledovací a vysílací vůz, přibližně 50 policistů v uniformách i civilu, dále zásahovou jednotku v prostoru obce Závist vybavenou policejními psy. Na pochodové trase útočného směru byly naše jednotky vystaveny zdolání 3 opevněných záseků (perlustrací) a trvalému napadání křídel pochodové kolony protivníky ze zálohy dislokovanými v lesním podrostu.

Naše předvojové jednotky klamným útokem ve směru obce Rybník dokonale zmátly protivníka a v mezidobí hlavní stavební jednotka bez překážek do operačního prostoru napochodovala ze strany potenciálního Kalifátu Bavaria. To způsobilo aktivaci jednotek protivníka i na straně zatím Německé hranice a nástup speciálních jednotek Německé policie a Německé pohraniční stráže a též uniformovaných příslušníků Německé policie operačně nazvaných „Alles klar“. Vzhledem k překvapivému průniku našich přípravných jednotek přes směr z Kalifátu Bavaria byla povolána i letecká podpora ve formě vrtulníku policie Kalifátu Bavaria.

Následně po obsazení operačního prostoru a opevnění našich pozic s vizí velkých morálních ztrát protivník vyslal parlamentáře ve směru našich čelních jednotek k vyjednávání v osobách náměstka ředitele PČR pro Západočeský kraj a ředitele CHKO Český les. Stavební jednotka v bezpečném prostoru započala s výstavbou plotu dle operačního plánu a přibližně ve 14 hodin byl plot plně rozvinut. Následoval příchod posil jednotek NDO z operačního směru Rybník. Plot stojí, hranice je uzavřena a jednotky NDO začínají střežit hranici. Na střeženém úseku státní hranice ČR je relativní klid i v nočních hodinách a přes několik nájezdů jednotek Alles klar služba proběhla v poklidu.

V neděli ráno nastupují další podpůrné oddíly Národní Demokracie, Národní Domobrany, Národní Obrody a Generace Identity. Nastupující jednotky musí opět zdolávat překážky na cestě jak z prostoru Rybník, tak z Kalifátu Bavaria. Jednotky protivníka kladou tuhý odpor a zaujímají zdržovací taktiku. Po shromáždění všech jednotek v operačním prostoru 5 minut po 12 velitel operace ROSA ABB prednáší vítězný projev k nastoupeným jednotkám. Následuje kulturní program pro účastníky operace s písněmi Tomáše Ortela a Karla Kryla, při kterých i jednotky protivníka na průzkumu v lokalitě pochybují o smyslu svého nasazení a stavu vlastního velení. Byl vydán rozkaz k přesunu jednotek vyjma stráže do prostoru pietní akce za padlé. Náčelník štábu Operace ROSA přednesl krátký projev u hrobu příslušníka finanční stráže ČSR Josefa Oczka umučeného Henleinovci 28. 9. 1938. Jeho památku uctili zúčastnění vlastenci věncem a minutou ticha. V tento moment již průzkumné jednotky protivníka byly morálně úplně na dně. Operační prostor byl následně vyčištěn a vše bylo uvedeno do souladu s pravidly CHKO Český Les.

Celá operace proběhla v poklidu a zaměstnala tolik jednotek a příslušníků policie, že se musím jako daňový poplatník ptát, na čí politickou objednávku byly takovéto policejní manévry na obou stranách hranice konány a který člen bankrotářské sociální demokracie to nařídil. Zda místně příslušný Chovanec či přímo sám šéf bankrotářů Sobotka. Oba neumí pracovat ani hospodařit a z našich daní se jim rozhazuje plnými hrstmi. Strach režimu je stejný, ba ještě větší než v roce 1989. Stačí už jen ta pověstná kapka a sesype se sám.