Bc. Vít Skalský: Leží plná odpovědnost na bedrech Filosofické fakulty?

Extrémní levice bude tvrdit, že na vině jsou legálně dostupné zbraně. Nicméně, v mírových podmínkách se nejlépe vraždí nákladním automobilem. V roce 2016 najel Mohamed Bouhlela do davu ve francouzském Nice. Zůstalo po něm 84 mrtvých. Nákladní automobil může ovládat každý. Není třeba kupovat zbraně na černém trhu, ani vlastnit legální zbraň. Auto může být uloupeno na každé křižovatce. Takže legálně držené zbraně na vině nejsou. Kdo by tedy mohl být viníkem?

         Vidíme, že šílení střelci se nevyskytují stejným dílem v každé společnosti. Nejvíce šílených střelců je v pokrokových Spojených státech. Kde se bere podobně šílené myšlení? Lze hovořit o nějakém typu kolektivní mentality? Náš případ šíleného střelce je v jistém ohledu cenný tím, že střelec byl studentem prestižní filosofické fakulty.

        Právě strážcem správného myšlení by měl být filosof. Není problém, že strážci berou od lidí peníze, aby se mohli soustředit na svoji práci. Už od Platona je strážcem politik nebo voják. Musí jít o moudré a statečné lidi. Proto jsou placeni. Nejvýše v hierarchii strážců je však filosof. Filosof musí být zbožný a morálně vynikající člověk. Dokonce podle Platona musí být otrokem božských zákonů. Je však masový vrah otrokem božského zákona? Samozřejmě nikoli. Masový vrah je otrokem zákonů těla. Slouží jen sobě. Jde o dokonalého egoistu.
        Jako by nestačilo, že filosofické fakulty vychovávají levicové extrémisty, kteří kazí celou společnost. Teď z jejich středu dokonce vzešel šílený vrah. Jak mohou dále brát od lidí peníze? Vždyť jsou placeni za to, aby hlídali společnost v otázkách moudrosti, spravedlnosti a zbožnosti. Jaký dobytek tam vychovávají? Nejsou sami kantoři horší než jejich studenti? Co je to za havěť?
        Jakým hodnotám studenty učí? Slouží student objektivnímu mravnímu řádu, nebo je vyučen v mravním relativismu? Hustí do studentů multikulturalismus? Kritizují civilizaci bílého muže? Vždyť právě křesťanská tradice odsuzuje na prvním místě vraždu! Jsou manipulováni do nenávisti? Musí obdivovat vraždění a válku namísto mírových rozhovorů? Asi ano. Masový vrah z filosofické fakulty jistě nevzešel náhodou.
        Vít Skalský, předseda ND Plzeň