Izrael potlačuje lidská práva

V neděli se premiér České republiky Bohuslav Sobotka se sedmi ministry v rámci již čtvrtých mezivládních „konzultací“ v Jeruzalémě sešel se svými izraelskými protějšky. Národní demokracie podobné „konzultace“ považuje za velmi nešťastné.

Taková mezivládní setkání má Česká republika pouze se Slovenskem a Polskem, což je zcela pochopitelné vzhledem ke skutečnosti, že jde o sousední státy. V tomto ohledu bychom také považovali za prospěšné pořádat schůzky v tomto formátu s Rakouskem, případně i Německem a Maďarskem. Mezivládní „konzultace“ s Izraelem jsou i na poměry Evropské unie raritou. Spíše než o výjimečně vřelých vztazích to však vypovídá o patolízalské politice našich vlád, které přehlížejí zločiny, jichž se Izrael opakovaně dopouští. Izrael upírá právo na samostatnost Palestině, přispívá k nestabilitě v oblasti Blízkého východu a jeho sionistická politika je vůbec v řadě ohledů značně sporná.

Národní demokracie nepovažuje Izrael za strategického spojence naší republiky, třebaže se nijak nestaví proti korektním, pragmatickým bilaterálním vztahům mezi Českou republikou a Izraelem. Na rozdíl od řady nekritických obdivovatelů sionistického režimu ho nevnímáme ani jako hráz proti islamismu. Nemůžeme přehlížet jeho nesnášenlivou a šovinistickou politiku, která slovy generála izraelské armády Jaira Golana připomíná nacistické praktiky, a proto lze jen stěží tleskat úlisnému chování českých představitelů. Obzvlášť pokud titíž lidé kritizují takové země, jako je Rusko, za potlačování lidských práv. Lidská práva potlačuje Izrael nesrovnatelně víc. Neměli bychom na to zapomínat.

Předsednictvo Národní demokracie