Karin Szczyrbová: Covid, volební právo, svévole a zlovůle mocných, strach, panika, destrukce lidských životů a sociálních vztahů… Co nás dále ještě čeká? (2. díl)

Ve druhém dílu zamyšlení se nad dopady „zákeřného a smrtícího“ viru SARS-CoV-2 se zaměřím zejména na umělé vyvolávání paniky a strachu s možnými i potvrzenými důsledky na běžný život občanů žijících nejenom v Karviné.

V souvislosti s onemocněním Covid-19 bylo snad nejčastěji zmiňovaným slovem slovo „epidemie“, popř. „pandemie“. Proto začněme rovnou u tohoto slova. Podívejme se, jak měří epidemii chřipky, tedy porovnatelného onemocnění jako je Covid-19, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Cituji: „Jedno z kritérií, které vypovídá o počínající epidemii chřipky, je počet nemocných na 100 000 obyvatel. Jde o hranici okolo 1600 – 1800 případů.

Citace dále pokračuje: „Je pravda, že jste snížili ta čísla? (počet nemocných na počet obyvatel – hranice epidemie posunuta). V minulosti jsme hovořili o epidemii chřipky až tehdy, kdy počet pacientů překročil hranici 2 000.“ Zdroj č. (1). K výše uvedenému podotknu, že epidemie je vyhlašována na základě týdenního monitoringu.

Zaměřme se nyní na skutečná data, a to v době, kdy v okrese Karviná nákaza virem SARS-CoV-2 kulminovala, tedy zejména na období 16. – 22. 7. 2020.

Ze statistiky zveřejněné panem ministrem zdravotnictví, panem Adamem Vojtěchem, dne 23. 7. 2020 vyplývalo, že v okrese Karviná připadá na 100 000 obyvatel cca 923 (údajně) nakažených lidí virem SARS-CoV-2. Zdroj č. (2).

Pro vyhlášení epidemie tedy chybí cca 700 – 900 lidí, resp. více než 1000 lidí podle „starých“ pravidel. Tak kde je tedy ta epidemie? Kde jsou všichni ti nakažení a nemocní, kteří běžně plní ordinace svých praktických lékařů v době chřipkové epidemie? Kde jsou televizní štáby, které ukazují plné čekárny nemocných lidí?

Aha, zapomněla jsem. Moribundus Covid-19 je potřeba separovat a izolovat. Musíme svého lékaře kontaktovat pouze telefonicky, nesmíme se potkávat, nesmíme mezi sebou hovořit, sdělovat si informace atd. apod. Vše musí probíhat v tichosti, tajnosti. Statistiky prezentované odpovědnými představiteli nám všem totiž velice jasně vysvětlí, že právě u nás probíhá světová pandemie.

Posuny v čase

Pojďme však dále a posuňme se v čase o 3 dny. Píše se 26. 7. 2020 a Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě zjištění, že prezentovaná data neodpovídají realitě, dokončuje audit dat. Z hodiny na hodinu tak „mizí“ v celé ČR téměř 1800 nakažených virem SARS-CoV-2. V okrese Karviná jde o cca 200 lidí, tudíž se i počet nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel snižuje o cca 100 osob. Opět se tedy v žádném případě nemůžeme bavit o jakékoliv epidemii či pandemii.

Aby toho však nebylo málo, podívejme se na samotný začátek údajné epidemie a její „první vlnu“. Z dat dostupných ze zdroje č. (3) je možné vyčíst, že v době, kdy první vlna kulminovala (tedy kolem 11. dubna 2020) bylo v celé ČR cca 4700 osob s prokázaným onemocněním Covid-19. V přepočtu tedy cca 47 osob na 100 000 obyvatel. Vzhledem k tomu, že jde o údaj z jednoho jediného dne a epidemie se posuzuje na týdenní bázi, pak vynásobme toto číslo sedmi. Dostáváme se k číslu cca 350 nakažených na 100 000 obyvatel. Kde jsou ti zbylí potřební pro vyhlášení epidemie? Připomínám, že nakažených potřebujeme minimálně 1.600!

Když už se věnuji této oblasti, tak jen pro dokreslení a připomenutí. Vláda ČR vyhlásila nouzový stav a uvrhla celou ČR do karantény v polovině března 2020. Vzpomene si někdo, kolik bylo tehdy v celé ČR nakažených? Necelých 200 (slovy: dvě sta) osob v celé ČR!!! Pozn. Vláda ČR vyhlásila omezení pohybu v neděli 15. 3. 2020, tudíž se rozhodovala na základě dat ze soboty 14.3.2020, kdy bylo evidováno 170 nakažených, 20 vyléčených a 0 úmrtí.

Nyní si zkuste tipnout, za jak dlouho se nakazí 200 lidí při chřipkové epidemii. Den? 12 hodin? 2 hodiny? Ani jedna z odpovědí není správná. Správná odpověď totiž zní 12 MINUT!!! Ano, pouhých 12 (slovy: dvanáct) MINUT stačí pro nakažení 200 osob v době chřipkové epidemie. Tomuto se říká epidemie, která by mohla mít potenciál uzavřít školy, obchody, podniky a omezit veřejnost v pohybu.

Samozřejmě nezapomenu uvést zdroj svých dat č (4): Cituji: „Pro představu, v sezóně 2018–2019 byla v České republice chřipková epidemie od 4. do 9. kalendářního týdne 2019. Za 6 epidemických týdnů vyhledalo praktického lékaře s akutní respirační infekcí a chřipkou celkem 996 tisíc osob.

Poslední postřeh k výše uvedenému. Pokud bychom se s onemocněním Covid-19 chtěli alespoň částečně přiblížit epidemii, či dokonce jenom evidovanému počtu onemocnění na chřipku, museli bychom měsíčně evidovat cca 83.000 nakažených. Za dobu od března do konce července, tedy za 5 měsíců bylo s Covid-19 celkem evidováno cca 16.000 nakažených osob, tedy průměrně měsíčně cca 3200 osob. Kde je ostatních 80 tisíc nakažených?

Podobných statistik by bylo možné udělat spoustu. To však není cílem a účelem tohoto zamyšlení. Důležité je, aby se každý člověk zastavil, začal přemýšlet a poskládal si jednotlivé střípky dohromady.

Šíření strachu a paniky

Ačkoliv tedy onemocnění Covid-19, alespoň podle mého názoru, není možné považovat za onemocnění způsobující epidemii a ohrožující až 1 milion obyvatel ČR (což je potenciál chřipky, na kterou ročně v ČR zemře cca 1500 lidí, přičemž statistiky jsou zkreslené, protože chřipka bývá často přidruženým zdravotním problémem a často ani nebývá ve statistikách zachycena), mělo a má toto smyšlené onemocnění mnoho dopadů na život obyčejných obyvatel. Ukažme si je nyní na příkladu lidí žijících v okrese Karviná a také přímo v Karviné.

V květnu letošního roku si většina občanů ČR začala pomalu zvykat na život bez drastických omezení a život se začal pomalu vracet do normálních kolejí. Avšak v okrese Karviná a v Karviné situace pomalu začínala doutnat.

Karviná je známá zejména díky společnosti OKD a právě společnost OKD se stala pomyslnou rozbuškou. Dovoluji si tvrdit, že společnost OKD byla využita jako „rukojmí“ pro šíření strachu a paniky, a to nejenom v Karviné či v okrese Karviná.

Zatímco se odpovědné osoby snažily působit v rámci svých pravomocí a kompetencí, jistá opoziční zastupitelka Karviné, která má na boji proti OKD postavenu celou svou politickou kariéru, se rozhodla mezi lidmi začít šířit a podněcovat paniku a strach.

Koncem června jste si tedy mohli na Facebooku ve skupině Karviná (tuto skupinu mimochodem spravují lidé spříznění s paní zastupitelkou) přečíst i tato vyjádření: „Máme informace, že přibývá těžkých průběhů a bohužel i úmrtí.“ Nebo: „Situace není zvládnutá a hrozí kolaps zdravotnictví.

Tyto výroky nebyly podloženy žádnými daty, statistikami či jinými relevantními údaji a zdroji. Je nutné podotknout, že po opakovaných urgencích občanů Karviné na zdroje dat, komentáře a vyjádření paní zastupitelky zcela zmizely a nelze je již dohledat.

Situace pak kulminovala tím, že ministr zdravotnictví, pan Adam Vojtěch, dne 4. 7. 2020 připustil karanténu Karviné, a to v době, kdy se počet nakažených na 100 000 obyvatel pohyboval okolo čísla 270!

Další opatření, kroky apod. již nemá smysl rozebírat, jelikož by to jen dokreslovalo celou tragikomedii.

Dopady smyšlené epidemie na životy občanů

Pokuste se nyní vžít do role obyčejného člověka žijícího v Karviné. Každý den jste v médiích „masírováni“ informacemi, jak je Covid-19 nebezpečný, jak přibývá nakažených, a to zejména v Karviné. Na Facebooku si přečtete, že údajně v Karviné hrozí kolaps zdravotnictví. A pan ministr zdravotnictví oznámí, že na celé město možná bude (a možná taky nebude) uvalena karanténa.

Někteří z vašich známých či blízkých přišli o práci, nebo o významnou část výdělku. Také vy žijete v neustálém stresu, zda náhodou o práci nepřijdete. Na dovolenou už nemůžete ani v ČR, jelikož jste „ocejchovaní“ – jste z Karviné. Řidiči v autobuse vás téměř vyhodí, když hodláte zaplatit hotovostí. Celá ČR se na vás dívá skrz prsty a občané ČR by nejraději Karvinou oplotili, nebo věnovali Polsku atd., atp.

Toto všechno má vliv na psychiku lidí, jejich rozpoložení a náladu. K tomuto tématu cituji nyní z tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví ČR: Z realizovaného šetření v oblasti dopadů na duševní zdraví obyvatel vyplynulo, že došlo k výraznému nárůstu současných duševních onemocnění z 20 % na 30 %. Riziko sebevražd se zvýšilo trojnásobně.“ Zdroj č (5):

Průměrně si ročně v ČR sáhne na život cca 1400 osob. Ke dni 29. 7. 2020 je evidováno 373 osob, které zemřely kvůli, nebo s Covid-19. Pokud by to takto šlo dále, pak by za celý rok bylo evidováno cca 900 – 1000 úmrtí kvůli, nebo s Covid-19 . O téměř polovinu více lidí si však ročně sáhne na život! Proč se tedy těmto lidem nevěnuje pozornost? Protože jsou pro média, pro farmaceutické firmy a pro volební kampaň „neatraktivní“?

A co třeba rakovina plic? Již nyní lékaři říkají, že právě prevence v této oblasti byla kvůli smyšlené epidemii zanedbána. Ročně na zhoubné nádory plic zemře v ČR cca 6.000 lidí. Tedy minimálně 6-krát více, než by byl předpokládaný počet úmrtí v důsledku Covid-19. Zdroj č. (6)

Nepodléhejme lžím, strachu a panice

Jak tedy vidíte, měli bychom místo smyšlené a vymyšlené epidemie, která však dostala vznešený název a která je zahalena rouškou tajemství, kdy o ní údajně nevíme vůbec nic, a proto je tak nebezpečná, řešit jiné a mnohem naléhavější problémy.

Ačkoliv v Karviné lidé diagnostikovaní jako Covid-19 pozitivní byli ve valné většině bezpříznakoví, popř. měli jen lehké příznaky onemocnění, byl v Karviné záměrně šířen strach a panika a Karviná byla v očích celé ČR dehonestována a byla dále poškozována její už tak pošramocená pověst, a to i s pomocí některých jejích představitelů.

Proč nyní, když dochází k odhalování dalších lokálních ohnisek nákazy virem SARS-CoV-2, nejsou zasažená města a lokality vystaveny stejnému tlaku, jakému musela čelit Karviná? Proč stejnému tlaku a stresu nejsou vystaveni také tamní obyvatelé?

Vážení čtenáři, prosím, pokuste se udělat si občas čas, zastavit se a podívat se na věci s odstupem a nadhledem. Na příkladu Karviné vidíte, jak uměle vyvolaná epidemie živená strachem a panikou zasáhne do vašich životů (a to jsem se nerozepisovala např. o dalších omezeních, o určování způsobu vašeho pohybu, o omezování pohybu nebo o sledovacích technologiích). Nenechte si do svých životů zasahovat!

Volte v nadcházejících krajských volbách skutečnou alternativu, která se nebojí pojmenovávat věci pravými jmény a která se nebojí vystupovat v zájmu občanů.

Děkuji Vám všem za pozornost,

Ing. Karin Szczyrbová, členka Národní demokracie a lídr kandidátky ROZUMNÍ v MS kraji

P.S. Tímto svým textem v žádném případě nepopírám existenci určitého viru označeného SARS-CoV-2 a onemocnění nazvaného Covid-19. Takovýto virus a onemocnění samozřejmě existovat mohou. Samozřejmě mohou mít také pro některé, zejména oslabené, jedince fatální následky.

P.P.S. V následujícím dílu se zaměřím na ekonomické důsledky falešné epidemie, se kterými se bude muset MS kraj potýkat. Je možné, že v tomto dílu najdou potenciální voliči také základy volebního programu, se kterým se budou ROZUMNÍ s podporou Národní demokracie ucházet o přízeň voličů v Moravskoslezském kraji v podzimních krajských volbách.

předchozí díl – zde

Zdroje:

č. 1: http://www.khsova.cz/obcanum/otazky-chripka

č. 2: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Vybran%C3%A1-data-k-st%C3%A1vaj%C3%ADc%C3%AD-epidemiologick%C3%A9-situaci.pdf

č. 3: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

č. 4: http://www.szu.cz/tema/prevence/je-koronavirus-jako-chripka

č. 5: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vliv-epidemie-koronaviru-na-narust-dusevnich-onemocneni-u-cechu-projednala-rada-vlady-pro-dusevni-zdravi/

č. 6: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kvuli-covidu-zapominame-na-zabijaka-s-20krat-vetsim-potencialem-113958