Vít Skalský: Kulturní terorismus neomarxistů můžeme v ČR zastavit!

Kulturně teroristická inscenace Naše násilí a vaše násilí v Divadle Husa na provázku v Brně, byla přerušena necelou třicítkou členů hnutí Slušní lidé. Inscenace nachází inspiraci v nejtemnějších koutech lidské hlouposti a nenávistného fanatismu. Veřejně prezentování pornografie, hanobení národního symbolu a především blasfémie, útočí na tradiční hodnoty a nejhrubším způsobem uráží cit slušných lidí.

Poté, co splnili aktivisté svojí morální povinnost a vyjádřili odpor vůči neomarxistické špíně, jenž se marně snaží zahalit rouškou umění, strhla se v mediálním prostoru bouře. Nejednalo se o rozhořčení nad zvrhlostí a proti-západní nenávistí kulturně marxistických pseudoumělců, ale mnoho ‚osobností‘ politického a kulturního života vystoupilo proti aktivitě Slušných lidí, že takto občané nesmí omezovat svobodnou tvorbu.

Situace má učebnicové rysy. Blasfémická a protinárodní inscenace splňuje všechny kritéria neomarxistického kulturního teroru. Následně vyžadované represivní omezení svobod protestujících občanů, ozřejmuje snahu o marxistické totalitní sevření. Stav západního marxismu lze dokonale ilustrovat na idejích dvou asi nejvýraznějších myslitelů neomarxismu. György Lukács je považován za jednoho z hlavních zakladatelů západní marxistické tradice, Herbert Marcuse je pak často vnímán v neomarxistické linii jako otec Nové levice.

Lukács byl agentem kominterny, krátce působil jako kulturní komisař (něco jako ministr) v období Maďarské republiky rad, osobně vydával rozkazy k hromadným popravám. Přišel s názorem, že Marxův Kapitál nelze vykládat jako Bibli, ale je nutné, z díla vytáhnout metody vedoucí k osvobození. V jeho podání není rozhodující ekonomické určení člověka, ale sociálně kulturní společenské determinace. Své ideje sám nazval kulturním terorismem. Je třeba rozbít starou kulturu, hlavně pak křesťanskou tradici. Člověk je po stržení kazajky staré kultury ‚osvobozený‘, takto vyprofiloval nového komunistu. 

Marcuse objevil nové tahouny revoluce. Bílý dělník byl definitivně opuštěn jako opora marxistické ideologie. Marcuse se zaměřil na studenty a příslušníky etnických a kulturních menšin, zde nalezl novou revoluční sílu. Západní civilizaci vnímal jako permanentně fašistickou, vždy směřující k útlaku. Pro koncept svržení staré sociokultury požadoval tzv. represivní toleranci. To znamená, že vše co slouží k likvidaci západní civilizace je dobré. Co je v protikladu k těmto procesům, musí být potlačeno státní represí. 

Jak je pro marxismus typické, nezůstává u péče o utlačované. Svůj zájem soustředí na utlačovatele a jeho instituce. Ve smyslu neomarxismu se jedná o celou západní civilizaci bílého muže a tradiční Církev. Ideologie neomarxismu vybičovala své ovečky k naprosté nenávisti. Neomarxisté se ničeho neštítí, smrdutou žumpu, kterou vylévají do žil západní civilizace, nazývají uměním. Praktikovaný barbarský multikulturalismus označují jako vyšší humanitu. Výsledný smrad, intelektuální úpadek a násilí, je neodradí. Po ukončení slavného Gramsciho marxistického pochodu institucemi, mají represivní aparát a masmédia na své straně. Zbývá jen vzdor slušných občanů. 

V Brně se povedla skvělá věc. Aktivisté přerušili neomarxistickou propagandu, následně byli vystaveni společenské dehonestaci a dokonce snad budou čelit trestnímu stíhání. Koncept Marcusovo represivní tolerance bije do očí. Na jedné straně je obhajované vystoupení, které v mnohém překračuje hranice trestního zákona, na druhé straně jsou pronásledováni aktivisté z hnutí Slušní lidé, kteří se tomu snažili nenásilnou cestou zabránit. Naší veřejnost to probouzí z ideologického spánku. Neomarxismus se opírá o naivitu, bohužel často i hloupost větší části veřejnosti. Jejich umění není uměním, ale nenávistnou propagandou. Podpora menšin a imigrace není výsledkem vyššího humanismu, ale plyne z proti-západní nenávisti. 
V Západní Evropě je už asi pozdě.

Když se tam začne společnost vymykat neomarxistické šabloně, bude usměrněná násilím obrovského množství imigrantů. Často se jedná o kriminální, ozbrojené živly, pacifisticky umírnění a demilitarizovaní původní Evropané, nemají v tomto konfliktu šanci. V zemích Střední Evropy je situace jiná, menšiny zde nepředstavují podobné riziko. Represivní instituce mají jen omezenou kapacitu. Obyvatelstvo je díky zkušenosti s přímou totalitou, mnohem odolnější vůči ideologické manipulaci. Jestliže podobné akce jako byla v Brně, nebudou ojedinělé, mohlo by se začít blýskat na lepší časy.

Vít Skalský, předseda kontrolní rady Národní demokracie

1.6.2018