Oddlužíme lidi v exekucích

Již okolo 900 tisíc lidí v ČR čelí exekucím. Národní demokracie, která nyní podpořila společnou vlasteneckou kandidátku Aliance národních sil, zveřejnila již v létě 2017 náš program Milostivé léto, který má okamžitý potenciál pomoci všem dlužníkům i věřitelům, ale i českým firmám – a tím ihned ozdravit atmosféru ve společnosti. Nabídli jsme jej i mnoha poslancům a senátorům, ale jak se ukázalo, ti současní o skutečné oddlužení občanů nemají zájem, takže většinou ani nereagovali. Proto tento program prosazujeme stále. V následujících odstavcích naleznete jeho principy a výhody:

Základní principy:

– Pomoz si a bude Ti pomoženo

– Okamžité zastavení exekucí na dlužníky, občany ČR, kteří o to požádají a splňují podmínky tohoto návrhu

– Dlužník musí nastoupit nejpozději do 2 měsíců od podání žádosti do nějakého zaměstnání a následně musí v každém běžném roce od nástupu až do konce oddlužení odpracovat v zaměstnaneckém poměru minimálně 75 % pracovních dnů.

– Dlužník by pobíral běžnou mzdu jako ostatní zaměstnanci, pouze s rozdílem, že by si nemohl za sebe odečíst daňovou slevu 2320 Kč/měsíc (pro rok 2022 to bude 2570 Kč).

– Na umořování dluhu věřitelům by byla každý měsíc poukazována částka zálohové měsíční daně za poplatníka (dlužníka) povýšená o uvedenou neuplatněnou daňovou slevu. Pro výpočet doby splácení jsme vytvořili kalkulačku, kterou naleznete ZDE.

– Pokud by součet sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem a zaměstnancem a k tomu připočtená a věřitelům již dříve odvedená daň dosáhla výše dluhů občana s exekucí (nebo exekucemi), bylo by odvádění daně na účet věřitelů ukončeno. Bývalý dlužník s exekucemi by tím byl oddlužen. Zbytek dluhu by za občana uhradil stát z vybraného sociálního a zdravotního pojištění.

– Pokud by dlužník neprošel ze své viny celým procesem oddlužení a bezdůvodně ho přerušil, tento oddlužovací program by pro něj skončil, na pokrytí dluhů by byly započítány pouze stržené částky daně z příjmu a stát by si ponechal vybrané sociální a zdravotní pojištění.

– Dlužník, který by úspěšně prošel programem by, v závislosti na hrubé mzdě od 11 tisíc Kč do 27 tisíc Kč, splácel měsíčně od 7.020 Kč do 17.580 Kč, což by znamenalo jeho poměrně rychlé a jednoduché oddlužení v porovnání se současným osobním bankrotem. Například při dluhu 200 tisíc Kč by to bylo (v závislosti na hrubé mzdě) v průměru necelé 2 roky, při dluhu 500 tisíc Kč v průměru 4 roky.

– Určitou nevýhodou pro stát se může jevit to, že nebude za dlužníka inkasovat daň z příjmu a po ukončení jeho oddlužení přijde o platby sociálního a zdravotního pojištění, ale je třeba si uvědomit, že tito dlužníci stejně z mnoha procent nepracují legálně, ale přivydělávají si k sociálním dávkám na černo, takže stejně nikdy žádnou daň ani pojištění neplatí.

Výhody:

– Okamžitě řeší nedostatek zaměstnanců, jichž se dnes nedostává do průmyslu, stavebnictví, zemědělství ani do dalších oborů. (Současní dlouhodobě nezaměstnaní jsou většinou v soukromých firmách nepoužitelní.)

– Má potenciál velmi rychle ozdravit sociální ovzduší ve společnosti (zařadit znovu do společnosti vyloučené jedince a jejich rodiny a s tím související okolnosti).

– Má výchovný a blahodárný efekt na děti, které dnes nespravedlivě trpí sociálním postavením v rodinách dlužníků a častou rozvodovostí nebo rozvratem vztahu svých rodičů.

– Má potenciál zrychlit hospodářský růst a růst životní úrovně nejen dlužníků, ale i příjmů státního rozpočtu a tedy i blahobytu ostatních občanů.

– Stát okamžitě přestává dlužníkům platit různé dávky (v nezaměstnanosti, životní minimum, příspěvky na bydlení, otop, apod.).

– Do budoucna, po oddlužení, získává stát potenciální řádné zaměstnance, kteří budou platit daně a přispívat na sociální a zdravotní účely.