Přínos Národní demokracie – odpovědi na otázky pro bakalářskou práci

Národní demokraté byli požádáni, aby odpověděli na otázky do bakalářské práce jedné studentky. Protože nám podobné otázky pokládá mnoho lidí, přinášíme odpovědi místopředsedy strany Jana Sedláčka i zde:

Co je podle Vás nejsilnější stránkou programu strany?

Především Milostivé léto – náš jedinečný program na oddlužení lidí v exekucích, který jim umožní si rychle odpracovat své dluhy tak, aby to nepoškodilo ani je, ani věřitele, ani stát. Pak samozřejmě vystoupení z EU a NATO nebo legislativní podpora domobrany, v čemž se lišíme od „měkčích“ stran typu SPD a Trikolory.

Má strana v ČR vliv, jestli ano jaký, jestli ne, čím myslíte, že to je?

V posledních letech jsme ve volbách (ve spolupráci s Rozumnými) byli vždy jedním z nejsilnějších neparlamentních uskupení. Máme stabilně 1 % v českých krajích (kromě Prahy), což je slušný základ pro budoucí volby. Ač jsme měli na kampaně málo peněz, nechali jsme za sebou strany s desítkami milionů korun (Svobodní, Realisté, ODA, SPO). Tento potenciál hodláme dále rozvíjet.

Ještě výraznější vliv vidím v tom, že nám hnutí SPD v roce 2017 ukradlo náš program a přebralo velkou část našich voličů (takže de facto jsme prostřednictvím SPD prosadili náš program v počtu 22 poslanců…). I díky tomu teď zaznívají ve veřejné debatě (a to i v parlamentu) témata, jako je Czexit nebo problematika politických (ne)ziskovek. Teď, když SPD mnohé naše programové body opět opouští, oslovujeme jejich voliče a získáváme je zpět.

V čem si myslíte, že je největší přínos strany?

V tom, že jsme nikdy nevyměkli a stále prosazujeme náš program – silnou svrchovanou ČR, kde budou politická rozhodnutí reflektovat zájmy národa a jeho občanů. Už to, že existuje strana s takovým programem a že naše ideje zaznívají ve veřejné debatě, je významný krok kupředu. Proto se nás také systém snaží z veřejné debaty vytěsnit, ať už policejními zásahy, nebo mediálními nálepkami typu „extremisté“, „xenofobové“ apod.

Jak vidíte budoucí vývoj strany, bude posilovat, měnit své způsoby…?

Hodláme využít náš potenciál i v letošních krajských a o rok poté i v parlamentních volbách, a to případně i ve spolupráci s dalšími subjekty s podobným programem. Chceme také zvednout debatu o aktuálním problému, což je Green Deal – ukázat, že tento projekt škodí jak lidem, tak paradoxně i přírodě (viz tato přednáška), a že pokud zůstaneme v EU, tak všechny občany včetně těch nejchudších čeká významné zdražování a pokles životní úrovně, což rozhodně nechceme.

https://www.youtube.com/watch?v=gyf7Jes-R-s

Jaký je podle Vás typický volič vaší strany?

Lidé s nevymytými mozky a vlastním názorem, napříč generacemi a sociálním postavením. Lidé, kteří chápou, že ta tzv. „liberální demokracie“ je stejný podvod, jakým bývala „lidová demokracie“. Mnohdy jsou to lidé, kterým se nedávno narodily děti nebo vnoučata a kteří si přejí, aby tyto děti vyrůstaly v lepším systému, než je tu dnes.