Prohlášení předsedy Národní demokracie k výročí 28. října

Národní demokracie si připomíná výročí vyhlášení nezávislosti českých zemí na rakousko-uherské říši. Před 102 lety vynikající mužové našeho národa odvážně provedli státní převrat a ustanovili novodobý československý stát. Mezi „muži října“, jak se pětici politiků, kteří „byli u toho“, přezdívá, sehrál důležitou roli národní demokrat JUDr. Alois Rašín. Předsedu Národní demokracie JUDr. Karla Kramáře státnické povinnosti týž den zavedly na mírovou konferenci do Ženevy, kde za nezávislý stát bojoval na poli diplomatickém. Rašín a Kramář stanuli zaslouženě na předních veřejných pozicích nového státu. Nutno také poznamenat, že české samostatnosti by nebylo dobyto bez krvavých obětí československých legionářů, jak na Západě, tak především v Rusku.

Je tragické, že na čelních místech našeho státu však dnes stojí lidé, kteří stát nebudují, ale všemi možnými způsoby ho rozkládají (a rozkrádají), demontují, devastují, zadlužují a nás všechny ožebračují. Místo samostatnosti a nezávislosti usilují o jeho politické a ekonomické zotročení. Pod záminkou boje proti virové nákaze uškrcují ekonomiku státu, berou všem jeho obyvatelům všechny myslitelné svobody, berou nám možnost obživy, šikanují nás a pochybnými opatřeními přispívají k zhoršení fyzické a psychické odolnosti národa, spíše než aby naše zdraví upevňovali.

Je více než příznačné, že místo toho, abychom si připomněli slavné okamžiky vzepětí národních sil, ke kterým před 102 lety došlo, vláda k dnešnímu dni nařizuje ve své podstatě „stanné právo“, když zakazuje vycházení po 21. hodině – opět další bezzubé nařízení, které evidentně v boji proti nákaze nemůže přinést sebemenší pozitivní výsledek, zato se však podepíše na dalším utužení atmosféry strachu, hysterie, na odcizení mezi lidmi, na posílení nedůvěry lidí v politiky a politiku. Místo slavení a utužování vzájemných vztahů jsme zavíráni do izolace a nenápadně manipulováni k strachu ze svých bližních, což vede k rozmělňování sociální soudržnosti národa.

Tato a další „prymulovská“ opatření jsou výsměchem lidem a obáváme se, že jen předehrou k Superkrizi, před kterou Národní demokracie dlouhodobě varuje. Více než mediálního viru se obáváme toho, čemu má tento vir otevřít dveře: očkování obyvatelstva nedůvěryhodnou vakcínou, extrémního zadlužení státu (a tedy nás všech) u nadnárodních soukromých bank, zrušení hotovosti, nástupu IV. průmyslové revoluce, masivního spouštění 5G sítí (o jejichž nepříznivých účincích na lidské zdraví se ani nevede tolik potřebná debata), uzavření obyvatel do stále se opakujících lock-downů při stále se opakujících „covidových vlnách“, „univerzálního příjmu“ (který ožebračené obyvatelstvo bude pouze udržovat při životě, aby se nebouřilo), naprosté kontroly všeho a všech ze strany Systému (skrze moderní technologie), omezení pohybu, cestování, sdružování, dýchání, svobody projevu až po možnou internaci nepohodlných osob, které se „báječnému novému světu“ nebudou chtít přizpůsobit. Zárodky této nové totality nedozírných rozměrů vidíme dnes a denně kolem sebe.

Národní demokracie byla před 102 lety „u toho“, pomáhala vydobýt české samostatnosti a nezávislosti, budovala stát, bránila zemi před okupanty. Dnes jsme připraveni znovu usilovat o totéž, neboť jsme si v uplynulých 31 letech současného liberálně-demokratického režimu nechali všechno vzít: samostatnost i nezávislost, stát i jeho bohatství, svobodu i bezpečí. Národní demokracie, dostane-li vaši důvěru ve volbách příští rok, udělá vše pro to, abychom život a naši zemi vrátili do doby před „covidem“. Nedovolme, aby zvítězili ti, kteří ohlašují novou éru a tvrdí, že už nic nebude, jako bylo dříve. O tom jim právě jde. Nám jde o to, vrátit nám všem život, vrátit ho do normálních kolejí. Ne výměnou za „západní“ vakcínu, jak naznačuje ministr-neministr Prymula. Boj s údajnou pandemií lze podle Národní demokracie vést poměrně jednodušeji a účinněji: tím, že přestaneme sledovat televizi a další média hlavního proudu, tím, že se přestaneme strachovat a stresovat, tím, že přestaneme nesmyslně testovat populaci pochybnými testy, tím, že zrušíme šikanózní opatření a vrátíme lidem život a svobody. To je současný program Národní demokracie – návrat k důstojnému a klidnému životu…

Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie, 28. října 2020