Projev Aleny Drvotové na Táboře lidu v Táboře 12. března 2016

Vážení vlastenci, je mi ctí vystoupit zde na Táboře lidu v Táboře.

Je tolik témat, o kterých je potřeba mluvit, které nás trápí a není to pouze vetřelecká krize, která nám přinese nepochybně zhroucení sociálního, zdravotnického a společenského systému, pošlapání naší kultury a identity. Jsou zde mnohá další, neméně vážná témata, jako například:

– neúnosné prodlužování důchodového věku a nedostatečná valorizace penzí;

– absence účinné prorodinné politiky;

– setrvalý úpadek školství a devalvace úrovně vzdělávání;

– bezcenná koruna, co není kryta ani hnojem (o EUR, USD ani nemluvě);

– otřesná sociální politika, co nadržuje práce se štítícím ničemům a parazitům proti poctivě pracujícím a řádně žijícím občanům

– neuvěřitelná manipulace, zamlčování informací a ohlupování veřejnosti lžiprávními sdělovacími prostředky a jejich presstituty

– výprodej pod cenou a nebo dokonce účelová likvidace našeho národního hospodářství, na kterém se podílely společně a nerozdílně všechny dosavadní politické reprezentace zprava do leva.

Vím o čem mluvím, jsem z Kladna.

Likvidace POLDI: dříve 24 tis. zaměstnaneckých míst – dnes prázdné haly, areál, kterým se bojíte jít. Kamennouhelné doly Kladno: dříve 15. tis. pracovních míst – dnes uzavřené a další výdaje ze státního rozpočtu jdou na zakonzervování těchto důlních děl. Bateria Slaný – podnik spadající do koncernu Tesla, jehož hlavní náplní byl výzkum, vývoj, výroba vojenských programů – byl zničen Havlovou konverzí vojenských výrob ….. a takto bychom mohli mluvit dál a dál …

Vadí vám nekončící zdražování elektrické energie způsobené neobhajitelnou státní podporou (z našich daní) tzv. obnovitelných zdrojů? Zde je nutno připomenout, že naše malá republika je druhým největším producentem energií z tzv. obnovitelných zdrojů na světě. A výsledek?

• 1 bilion (= 1.000 miliard vyplatí tento stát celkem solárním baronům)

• žlutá republika – s otrávenými srnami

• zničená erodovaná ornice – v důsledku pěstování kukuřice pro bioplynky

Příčinou je nesmyslná a drahá a v konečném důsledku škodící dotační politika.

Vadí vám zdražování vody – způsobené privatizací této strategické komodity? A takto bychom mohli vyjmenovávat další a další témata. Nestačí ale tato témata pojmenovat. Je potřeba identifikovat příčiny a odstranit je.

A těmi jsou:

– na prvním místě to je členství v EU: Uvědomte si že EU s jejími slavnými dotacemi, že ta nám NIC nedává. Jsou to naše peníze, jen v čase rozložené, o kterých rozhodují byrokrati z Bruselu a směřují je ve spolupráci s našimi zejména krajskými vypečenci na zbytečné, předražené a rozkradené projekty.

– na druhém to je pak naše politická reprezentace, vlastizrádná vláda v čele s Bohuslavem Sobotkou.

A já se zastavím u Bohuslava Sobotky, neboť je s vámi, občany Tábora, spojen tím, že z tohoto města pochází jeho manželka.

Kdo je Bohuslav Sobotka?!

• Člověk, který tančí jak hraje EU, nikoliv žádají lidé a jaký je zájem této země.

• Je to ten, který proti vůli občanů otevírá zemi imigrantské vlně, nyní hájí turecké vydírání.

• Je to člověk, který nikdy neopracoval. Ze školních škamen, s formálním právnickým vzděláním bez praxe, rovnou do vysoké politiky. A jak ji poznamenal? Ač naprosto nezpůsobilý, vykonával v letech 2002-2006 funkci ministra financí!

A s jakými dopady?

• privatizace OKD v r. 2004 za cenu 4,1 mld. Kč. Spolu s OKD ale byl novému majiteli převeden i největší bytový fond v ČR a to včetně 43 tisíc hornických bytů a 112 rekreačních zařízení. Jen tento soubor nemovitých věcí s tvorbou ročního zisku 461 mil. Kč, byl v r. 2014 oceněn na 24,3 mld. Kč. V létě 2015 ho Bakala prodal zahraniční společnosti, která mimo jiné podniká i v oblasti tzv. sociálního bydlení. V současnosti prodal i ten důlní business.

• za Sobotkova působení na MF se státní dluh zdvojnásobil.

• ustanovil do funkce šéfa ČSA takového Tvrdíka, který tuto firmu přivedl k úpadku.

• zneužil poslanecké náhrady na pořízení bytu v Praze Stodůlkách.

• a za jeho ministrování na MF byla v r. 2005 schválena zákonem č. 180/2005 Sb. nezdůvodnitelná, neadekvátní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s oním dopadem do našich peněženek ve výši 1 bilion Kč. (1.000 miliard)

Přátelé!

Je jen na nás, zda budeme nadále chtít setrvat v omylu zvaném EU.

A zda se spokojíte s takovou vládní reprezentací, kterou zastřešuje právě Bohuslav Sobotka!

Vlasti zdar!