Vynášení Morany Angely v Plzni

Nápis ‚Morana-Merkel-mutti multikulti‘ na slaměné figuře vzbuzoval všeobecně dobrou náladu. Na šest desítek účastníků nedělního happeningu bylo na cestě z plzeňského náměstí Republiky k soutoku Radbuzy a Mže doprovázeno potleskem Plzeňanů a máváním německých turistů. Na tvářích přihlížejících policistů se také nechaly číst souhlasné úsměvy. Průvod doprovázel silným, chraplavým hlasem předák plzeňských fotbalových fanoušků, na kterém bylo patrné, že se ho dobrá nálada drží od sobotního vítězství Viktorky nad Bohemians.

Vynášení Morany je starý slovanský zvyk, který má své kořeny ještě v předkřesťanské době. Bohužel, po tisíciletém kulturním soužití s německým sousedem nám specificky českých kulturních tradic mnoho nezůstalo. Právě Morana je jedním z nich. Tato dříve velice rozšířená tradice je stále ještě živá na Moravě, v Čechách naneštěstí nikoliv.

Happeningové vynášení Morany-Merkelové spojovalo dvě dobré věci. Za prvé oživovalo starou českou tradici, za druhé mělo výrazný, pozitivní politický apel. Moranu, starou slovanskou bohyni smrti, vnímali naši předkové s největším odporem, zpřítomňovala jim smrt a zimní hladomory. S podobným odporem je i u nás dnes vnímána německá kancléřka. V tomto úhlu pohledu happening vhodně naplnil původní význam této události.

Angela Merkelová, která je díky své matce Němka jako poleno s Izraelským pasem, se motivovala u Goebbelse, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Stále nám tato bývalá udavačka Stasi a komsomolský politruk tvrdí, že islámští džihádisté a černoši z pralesa jsou váleční uprchlíci, které je třeba v Evropě přivítat. Naštěstí, lež se nikdy pravdou nestává a nezáleží na tom, kolikrát je opakovaná. Lidé už Merkelu prohlédli. Nejde jí o humanitární pomoc běžencům, ale drsné rozložení západních společností, aby se živlům jako je ona, lépe vládlo. Díky masivnímu probuzení Evropské veřejnosti, Antimerkelismus dnes bohatě překračuje německé hranice, jak jsme viděli na našem happeningu.

Na závěr jsme Moranu před vhozením do řeky zapálili. Závěrečná akce byla doprovázena slovy: „Nechceme lidi kamenovat ani upalovat, jako to chtějí muslimští chráněnci Merkelové, tento akt zapálení je pouze symbolický. Sama Merkelová patří jen za mříže“.

Po akci jsme se sešli v jedné restauraci, panovala tam veselá nálada. Někdo nadnesl, že bychom mohli podobný happening zopakovat při příležitosti pálení čarodějnic koncem dubna a symbolicky spálit naše české čarodějnice. Překvapeně jsem se zeptal, kde by se u nás dnes vzaly čarodějnice? Ze všech stran se začalo ozývat: Šabatová, Němcová, Valachová… Seznam byl docela obsáhlý. Asi do toho budeme muset…

Fotografie na Rajčeti

A jeden z ohlasů: Krimi Plzeň