Protesty proti Barnevernetu

Leden 2016 odstartoval řadu protestů proti zločineckým praktikám norského Barnevernetu. Protesty  probíhají a budou se odehrávat nejen v Norsku, ale i ve velkých městech jako je Moskva, Londýn, Madrid i Washington. V Praze by se měl protest konat  16. ledna 2016.

Veřejnosti by se ale měla připomínat tato fakta:

Za únosy dětí zločineckým Bernevernetem se skrývá snaha čelit skutečné a totální genetické degeneraci norského „národa“. Ten totiž v dobách, kdy ještě neplynuly do ekonomiky obrovské peníze z nafty, plynu a průmyslového rybolovu, žil jen na nuzných, od sebe vzdálených farmách, kde se obyvatelé – blízcí příbuzní mrouskali mezi sebou. Inteligence a schopnější jedinci tehdy ze země emigrovali a již se nikdy nevrátili. A tak z těchto zvrhlých svazků povstal nový norský národ. Nerozeznáte dnes u norských dětí na pohled pohlaví. Všichni etničtí Norové vypadají jako sourozenci, často jako dvojčata, přestože pochází z různých rodin.

Norské děti

Očekává se, že nejpozději do 3-4 dalších generací se genetická informace Norů naprosto zhroutí a rodit se budou jen degenerovaní a těžce zdravotně postižení jedinci. Proto norská vláda do země vpouští tolik nepůvodního etnika a to i negrů a Arabů, je otevřena islamizaci země. Proto podporuje multikulturalismus, homosexualismus a xenofilii. A vrcholem všeho jsou pak státem organizované únosy a krádeže bílých dětí, zejména pak slovanské, tedy geneticky nezatížené a perspektivní rasy. A to za každou cenu.

Proto se odehrávají nepochopitelné, nezdůvodnitelné a neobhajitelné únosy dětí z rodin.

Proto jsme svědky tragédie rodiny Michalákových, ale i mnoha, mnoha dalších (bližší informace si každý může dohledat na internetu).

Proto jsou trhány sourozenecké vztahy a vazby unesených dětí, ty jsou umísťovány jednotlivě do cizích pěstounských rodin, aby z nich byly vychovány bezpohlavní, beznázorové, unifikované osoby (zajisté ne osobnosti), jejichž příštím hlavním a v podstatě jediným úkolem je ozdravovat degenerovaný, tedy ke zkáze směřující norský genofond a reprodukovat „nového norského člověka“.

Národní demokracie podporuje jakákoliv lidová protestní hnutí a akce proti těmto praktikám. A to zejména za okolností, kdy nelze od české vlády vedené Bohuslavem Sobotkou rozhodně očekávat žádnou účinnou skutečnou nápomoc při řešení záležitosti unesených českých dětí Michalákových.

Proč? Protože jednotlivá ministerstva, ministři a vláda jsou korumpováni obrovskými prostředky z tzv. Norských fondů.  Ty nejsou ničím jiným než systémem financování zvrhlé multikulturní diverzity, budování tzv. „občanské“ společnosti a rozkladu tradiční rodiny a rodinné péče o děti. Z Norských fondů plynou obrovské prostředky i tzv. neziskovým organizacím, které mají za úkol prosadit do vlády a zákonů koncepci tzv. „juvenilní justice“ tak, aby mohly být děti pro ozdravení degenerovaného norského genofondu unášeny a dodávány rovnou ze zahraničí. U nás se takto angažuje zejména zločinecká vlastizrádná a odporná „neziskovka“ Člověk v tísni“, která prostřednictví tzv. vzdělávacích programů proniká za souhlasu ministerstva školství a vlády do všech stupňů státního vzdělávacího systému a to za účelem indoktrinace našich dětí myšlenkovými výkaly NWO.

Podrobnosti k pražské akci naleznete zde:

https://www.facebook.com/events/447179782143532/