Stanovisko Českého mírového fóra k sestřelení ruského bojového letounu tureckou stíhačkou a k situaci v Sýrii

Delegace Česko-Slovenského sněmu a Českého mírového fóra dne 7.11.2015 v 16:00 chtěla předat tureckému velvyslanci protestní dopis proti sestřelení ruské stíhačky nad Sýrií Tureckem. Bohužel turecký velvyslanec asi půl hodiny před ohlášenou akcí odjel. Nikdo z velvyslanectví nebyl ochotný dopis převzít. Delegacím nebylo umožněno vhodit dopis ani do poštovní schránky. Na místě byly přítomny tři ruské televize, mezi nimi i Russia Today, jejíž štáb přijel speciálně na tuto akci z Berlína.

1. Vyzýváme občany České republiky, vládu i prezidenta, jakož i všechny politické subjekty k jasnému oficiálnímu odmítnutí tohoto nedůstojného hazardu se světovým mírem, který opět předvádí tzv. transatlantické spojenectví. Účinný boj proti terorizmu je možný pouze ve spolupráci s Ruskou federací a syrskou vládou.

2. Vyzýváme českou veřejnost, vládu i politické strany k aktivní podpoře tureckých demokratů, odborů, občanských hnutí a kritických žurnalistů, kteří kladou odpor totalizující islamizaci Turecka a kteří jsou vystaveni stále silnějším represím současného režimu.

3. Vyzýváme adresáty naší výzvy, aby oficiálně vyjádřili hluboký respekt Syrské arabské armádě, která de facto bojuje i za nás. Doposud – ani čtrnáct dnů po události – tak oficiálně za naši zemi nikdo neučinil. Syrská armáda bojuje za svoji vlast proti vnější intervenci a za to jí patří uznání, respekt a čest.

4. Vyzýváme prezidenta České republiky a členy vlády k aktivní diplomacii ve prospěch skutečného řešení syrské krize. Vyzýváme je k tomu, aby zaujali jasnou pozici v rámci NATO, EU a na mezinárodním poli (OSN). Politickou a diplomatickou podporu zaslouží také Ruská federace.

Za České mírové fórum: Vladimíra Vítová

Petr Schnur Ivan Müller

V Praze dne 7. 12. 2015