Systémové podrazy – signály eurosocialistické tyranie

HYBERNSKÁ ULICE BUDE PATŘIT NÁM!!!

Narychlo svolaná a magistrátem povolená protidemonstrace havloidních smažek ve stejném prostoru je nezákonná a musí být rozpuštěna!

Z informací, které jsme dnes obdrželi od Policie České republiky, vyplývá, že Magistrát hl. m. Prahy porušil naše shromažďovací práva garantovaná zákonem a v námi řádně ohlášeném prostoru před Lihovým domem, bez konzultace s námi a na poslední chvíli, povolil protidemonstraci ultrahavloidní a neonacistické frakce ČSSD, známější pod zkratkou MSD („Mladí“ sociální demokraté). Povolil ji přesto, že místo konání akce máme již týdny řádně oznámeno a zároveň zveřejněno v Přehledu veřejných shromáždění na webových stránkách Magistrátu.

Národní demokracie již nehodlá tolerovat neustálé porušování zákonů ze strany vlastizrádných individuí, která od loňského léta pravidelně narušují její řádně ohlášená shromáždění (a shromáždění kolegů z dalších opozičních stran a hnutí), pochodové trasy a tím omezují práva organizátorů a protestujících občanů. Tato mentálně narušená, xenofilní stvoření nejsou schopna zorganizovat vlastní shromáždění, na která by zavítalo více než deset obdobně pomatených existencí a proto se raději zaměřují na narušování akcí úspěšnějších, kteří dokáží zmobilizovat tisíce občanů.

Magistrátu hl. m. Prahy připomínáme, že je jeho zákonnou povinností nepovolit shromáždění v místě, kde je řádně a dříve nahlášeno shromáždění jiné a zvláště, hrozí-li mezi těmito shromážděnými fyzický konflikt. Policii české republiky, které jsme vždy v rámci možností vycházeli vstříc tak, abychom společně zajistili hladký průběh našich demonstrací, pak připomínáme, že na toto nezákonné rozhodnutí magistrátu NESMÍ brát zřetel. Naopak – ze zákona je povinna zajistit našim demonstrujícím průchod místy a na místa, která jsme nahlásili. Žádné „kapsy“ chránící ty, kteří narušují pochod a porušují tím zákon, ale jejich vyvedení z prostoru. Žádné přemlouvání občanů, aby svůj řádně nahlášený pochod kvůli několika výkalům na dlažbě „obcházeli“ zúženými místy a riskovali tak ušpinění svojí sváteční obuvi.

Pokud PČR v takovém případě odmítne jednat tak, jak ji ukládá zákon, spolu s Magistrátem se dopustí nejen porušení zákona shromažďovacího, ale i několika dalších zákonů a souvisejících vyhlášek a naši právní zástupci nejen na konkrétní úředníky magistrátu, ale i na konkrétní příslušníky PČR (včetně velitele zásahu) budou nuceni podat stížnosti a následné žaloby. Pokud PČR organizátory této akce a narušitele našeho pochodu nevyzve k rozchodu a opuštění prostoru nebo je z prostoru před Lihovým domem následně nevytlačí, my, jako organizátoři, nebudeme moci zaručit, že celá akce proběhne v rozumných intencích.

Jediným místem, kde si během zítřejšího odpoledne budou moci vlastizrádné smažky z ČSSD zákonně a podle libosti masírovat svá narušená ega, budou zatuchlé kanceláře Lihového domu a opiové kantýny v jeho suterénu. Chodník a silnice před Lihovým domem budou, přesně v intencích Zákona o právu shromažďovacím č. 84/1990 Sb., ve vymezený čas patřit nám, organizátorům demonstrace a pochodu „ZA ČESKOU REPUBLIKU!“ – české, národně–konzervativní straně Národní demokracie, vlasteneckému spolku Za naši kulturu a bezpečnou zem a všem vlastencům České republiky, které naše shromáždění podpoří.

Ani jedna smažka! Svá práva si uhájíme!

seznam recniku


 

Pro pobavení široké veřejnosti přetiskujeme e-mail, který v panice před zítřejší demonstrací zoufalci z ČSSD narychlo rozeslali svým sympatizantům a neprozřetelně také svým politickým odpůrcům:

„Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

dovoluji si Vás jménem Mladých sociálních demokratů jakožto svolavatelů pozvat na shromáždění „Za silnou a zdravou společnost“, zaměřené na podporu vlády České republiky a politiky sociální demokracie, která se koná v sobotu dne 26. března 2016 od 14:00 před Lidovým domem, Hybernská 7, Praha 1.

Společně s Vámi, sociálními demokraty a dalšími sympatizanty ČSSD z řad spolku Idealisté.cz a dalších organizací sociálnědemokratického politického směru, bychom chtěli v souvislosti s avizovaným pochodem fašistické Národní demokracie směrem z Václavského náměstí k Lidovému domu ukázat, že na
rozdíl od antisystémových stran nabízí vláda pod vedením Bohuslava Sobotky skutečná řešení problémů české společnosti. O těchto řešeních a dalších plánech a vizích sociální demokracie bychom rádi diskutovali na veřejném prostranství před Lidovým domem právě s Vámi a s občany naší země, kteří se k našemu shromáždění připojí.

Od dvou hodin bude na místě prostor pro diskusi, občerstvení a doprovodná hudební produkce. Hlavní část programu s vystoupením hostů začíná v 15.45. Předpokládáme, že pochod Národní demokracie dorazí do okolí Hybernské ulice krátce po čtvrté hodině odpolední. Oficiální část programu skončí v 17:00.

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, ukažme, že se pochody extremistů nenecháme zastrašit a nedovolíme, aby před Lidovým domem šířili své nenávistné názory. Nastavme společně zrcadlo těm, kteří zneužívají současnou situaci k zisku laciných politických bodů, a podpořme zodpovědnou politiku ČSSD!

Těšíme se na shledání s Vámi v co nejhojnějším počtu.“

Za Mladé sociální demokraty
Radek Hlaváček, koordinátor MSD pro boj s extremismem