Veřejnoprávní média

MOTTO:
Máme tolik zákonů na ochranu tisku a ani jediný trochu spolehlivý zákon na ochranu lidí před tiskem (Mark Twain)

 1. Zrušit tzv. veřejnoprávní statut ČT a ČRo a vrátit tato média pod kontrolu státu.
  Dosavadní zkušenost dostatečně prokázala, že tzv. veřejnoprávnost nezaručuje vůbec nic, naopak umožnila, aby si vysílání fakticky zprivatizovala skupina osob, zainteresovaných na veřejnoprávních penězovodech, nebo na ideologických manipulacích. Představa, že stát je překážkou k objektivnímu informování, vznikla po zkušenosti s totalitním vysíláním a při jednobarevném parlamentu. V době, kdy parlament odráží vícebarevné spektrum politických názorů je tato obava lichá, parlamentní strany si ohlídají, aby nebyla hlásána jediná pravda, a vydatně jim k tomu pomohou i strany neparlamentní, nehledě na veřejné mínění. Tento trend se po vymanění z dosavadní držby jednou skupinou, eufemisticky nazývanou veřejnoprávní, ještě posílí.
 2. Zároveň zrušit koncesionářské poplatky a hospodaření těchto médií navázat na státní rozpočet.
  Kromě jiného bude tak umožněna kontrola hospodaření Nejvyšším kontrolním úřadem a likvidace dosavadních obtížně kontrolovatelných až nekontrolovatelných finančních toků, charakterizovaných nejlépe jako černé díry.
  V úvahu připadá i možnost navázat hospodaření ČT podle procentuálního klíče na ekonomiku země.
 3. Odbulvarizovat vysílání.
  ČT není určena k vysílání komerčních pořadů včetně amerických kriminálních filmů a jiných čistě komerčních záležitostí. Plytká zábava patří na soukromé stanice a státní média nemají za úkol těmto komerčním stanicím konkurovat (jak to chápe současná ČT). Předpokládáme, že redukcí těchto pořadů je možné omezit počet kanálů ČT na dva, přičemž zkvalitněním programu včetně zpravodajství vytvoří ČT komerčním vysílačům skutečnou konkurenci v kvalitě. Český divák přitom o nic nepřijde, komerce se prostě přesune na komerční stanice.
  Ukončením nákupu nekvalitní a dekadentní tvorby a redukcí vysílacích kanálů se sníží finanční náročnost a případné přebytky bude možné použít na tvorbu kvalitních filmových projektů a divadelních přenosů s vyšším důrazem na podporu vlastenectví. ČT se musí chovat jako státní subjekt, sloužící občanům, nikoliv jako konkurent komerčních stanic. Kvalitní kulturní pořady nebudou zaměřeny na módní záležitosti bulvárního typu, kvalitní vzdělávací pořady i programy, určené dětem, se musí odlišovat právě kvalitou a pravdivým podáním.
  Zpravodajství už z podstaty kontroly parlamentem, což je dnes znemožněno, bude pluralizováno. Rovnováha politického žurnalismu se posune směrem k hluboké analýze, směrem k novým a závažným informacím, směrem k poctivému, trpělivému zkoumání skutečnosti, což znamená, že hodnocení událostí musí být otevřeno odlišným názorům. Zpravodajství bude výrazně odlišeno od analytických úvah.
 4. Bude zabezpečen důsledný zákaz reklam včetně tzv. sponzoringu, který zavedla ČT, aby obešla zákaz. Média, placená z rozpočtu státu, nepotřebují narušovat reklamní trh.

 

Nejdůležitější články, ve kterých jsme o problému ČT psali:

Máte v ČT slovo?

Další úder od ČT, tentokrát přímo na solar plexus. ČT ve válce. Proti komu?

Kritika presidenta Zemana, nezávislosti a úrovně vysílání ČT, a reakce potrefené husy – ČT ústy Alžběty Plívové

Svobodu médiím?

Diagnóza: Sebenenávist (pravdoláskaři, neomarxisti, liberálové …)

To je zase „lidskoprávního“ kavárenského řevu v českých luzích!