Vít Skalský: Marxistická debilizace na postupu

Bezpohlavnost nového informačního systému žádají studenti na Univerzitě Karlově. Tato zpráva nedávno proběhla naším tiskem. Co má společného žádost o bezpohlavní evidence s marxistickou debilizací?

University jsou typickým produktem západní společnosti. Mají poskytovat nejvyšší možné vzdělání. Universita (lat. všeobecnost) má poskytovat studentům vědění ze všech dostupných oblastí lidského poznání. Vědění pravdivé a kriticky zajištěné. Od vědění vzniká pojem vědy. Věda má mít primární postavení na universitách.

Proč studenti požadují blbosti, jež se příčí zdravému rozumu? Malé dítě by se jim vysmálo. Přesto dospělí něco podobného berou vážně. Kde je zakopaný pes?

Veřejnost vnímá vysoké školy v souladu s tradicí. Společnost předpokládá, že se na universitách pěstuje věda a nejvyšší lidské vědění. Proto se očekává, že z prostředí universit nevypadávají lejna. Bohužel tomu tak není. Prostředí vysokých škol bylo kontaminované ideologií, která plodí podobné zhovadilosti.

Sami studenti si myslí, že dvojpohlavní diferenciace je diskriminující. Předpokládají, že její odstranění je v souladu s vědou (s prostředím vysokých škol). Netuší, že požadavek na odstranění identity muže a ženy není vědecký, ale ryze ideologický. V základech má boj proti pohlavní určitosti marxistickou ideologii. Marxisté tvrdí, že společnost se nachází v historickém vývoji, jenž nemá zázemí v přirozenosti. Člověk je pánem stvoření.

osavadní společnost je špatná, protože byla formovaná utlačovateli (král, kapitalista, papež, heterosexuální muž apod). V tomto smyslu hovoří jasně zakladatelé této ideologické deformace. Jedná se o celou plejádu autorit. Hovořili o nutnosti odstranění dominance muže jako požadavku třídního boje. Podle marxistů svět musí být změněn, nikoliv vykládán (což je oblast vědy).

Ideologie odstranění útlaku ve strukturách společnosti nemá nic společného s vědou. Věda se opírá o esence věcí. Pracuje s konkrétními vědeckými objekty, ať už ve smyslu formálním nebo materiálním. Požadavek osvobozování od vědeckých (přirozených, esenciálních) zařazení jako je pohlavnost, je dokonce protivědecký. Usilování o bezpohlavnost je výsledkem marxistické debilizace. Vysoké školy v oblasti humanitních věd dělají ze studentů ideologicky zmanipulované blbce.

Bohužel, stejně jako jsme dříve přistupovali k Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, dnes musíme přistupovat ke značné části našeho vysokého školství. Marxismus překročil hranice boje proti ekonomickému vykořisťování. Dříve marxistická ideologie v rámci komunistické politické realizace způsobila genocidu 100 milionů. Dnes ničí společnost a z našich studentů dělá směšné blbce.

(grafika z CZ 24 NEWS)