Nedělník Adama B. Bartoše (X): Covidové náboženství

Covidová hysterie je novodobé náboženství. Jako všechna náboženství, má i covidismus (česky kovidiánství) své náboženské symboly, rituály, obřady, věrouku a ideologii.

Covid je pro vás Bůh (Dobro) – jste-li ti, kteří ho uměle vytvořili a rozšířili a skrze něj se snaží ovládnout svět), nebo ďábel (Zlo) – jste-li ti, kteří věříte, že virus vás má zabít. Klaníte se mu, nebo se ho bojíte. A i když se ho bojíte, tak se mu vlastně klaníte, protože mu přisuzujete větší pozornost, než si zaslouží. Chcete-li Trojici, můžete ji mít: Bill Gates (jako Otec, Stvořitel, samozřejmě přeneseně), Covid (Syn) a 5G (Duch Svatý). Covidové náboženství má své anděly: Anděla Merkel a její „my to zvládneme“, ať jde o migranty nebo o Covid, to je ostatně jedno, víra říká – wir schaffen das (hlavně nesmíš pochybovat, jinak se utopíš na bárce ve Středozemním moři / nebo nakazíš Covidem). V pražském metru to covidoví věrozvěstové z amplionů říkají podobně, až to člověku leze krkem: „Společně to zvládneme“…

Má i své démony (v Čechách Šmucler, Pirk, Hnízdil, Honzák a další pravdoláskařské entity; ještě se čeká, jak se k tomu postaví luciper Halík – na kterou stranu se přidá, to totiž bude zajímavé. Je totiž vidět, že nové náboženství obrací i syna proti otci, matku proti dceři. Covid přišel na zem uvrhnout meč, takže pravdoláska neví, co dělá láskopravda). Čert (pan VK) aby se v tom vyznal…

Covidové náboženství má samozřejmě své proroky (říká se jim epidemiologové) – všemožní fauciové, prymulové apod., ale i falešné proroky, kteří mají věrné svést z cesty (z pohledu vyznavače Covidu) – všemožné trumpy (protože se z toho dostal a řekl Američanům, že to nic není – to je přece rouhání) nebo například paní Soňu Pekovou a jí podobné, když zůstaneme v českých reáliích…

Kristus se narodil v Betlémě ve chlévě, Mojžíše našli plavat v košíku po řece, Buddha přišel na svět v královském paláci. Covid se zrodil podle jedné pověsti v laboratoři ve Fort Detrick. Nebyli u toho ovečka a kráva, ale netopýr a luskoun.

Toto náboženství má své kněze (lékaře) a velekněze (u nás opět třeba Prymula, kumuluje funkce, je prorokem i veleknězem zároveň), ale i různé chrámové služebníky (politiky) a chrámové děvky, nevěstky, prostitutky (novináře).

Symbol Covidu je jasný: ačkoli ho nikdo nikdy neviděl, všichni víme, jak vypadá a tomuto symbolu, který je nám v médiích dennodenně promítán, se až téměř mysticky klaníme.

Vykoupení hledáme ve Vakcíně. Vakcína má znamenat spasení, nebe, ale je otázka, zda vůbec existuje (zda bude účinná). Testování je misie, šíření víry – hledání nových hříšníků, které je potřeba napravit. Uvrhnout je do očistce (karanténa) a donutit k pokání a ke křtu (vakcinace), jinak přijde věčné zatracení (doživotní karanténa, doživotní vyvržení – doživotní nošení roušky, jak předpověděl prorok Prymula, dej mu Covid věčnou slávu). Bez covidpassu (biřmování) nebudete moci žít, budete psancem, ani si nenakoupíte. Ani si neuprdnete.

Trasování a všemožné šmírování skrze eRoušky – to je zpověď. Říkáte na sebe informace, které se někde a někomu hodí, za to dostanete pocit, že ulevíte své duši (jste přece zodpovědný občan, tak na sebe musíte nabonzovat, kde jste včera byl, co jste dělal a s kým). Za to získáte rozhřešení (například PCR test zdarma). Test je vůbec něco jako liturgická eucharistie – místo hostie přijímáte do úst (případně do nosu) tyčinku a takto to musíte dělat (v některých profesích) pravidelně každý týden. Při tomto obřadu také dochází k proměňování – neutrální tyčinka se stane pozitivní (ve skutečnosti už pozitivní nejspíše byla od počátku).

Liturgické předměty rovněž existují – roucho pro kněze-zdravotníky (tzv. biohazard oblek), pro běžného věřícího – zatím rouška. Má-li jiná víra jarmulku či hidžháb či biskupský čepeček, má covidismus prymulku (ústenku / roušku / hadr na hubu / jak tomu chcete říkat). Ono to ostatně vypadá ve všech náboženstvích podobně – prymulka vypadá jako jarmulka či biskupský čepeček (jen se nasazuje na jinou část hlavy), ale zároveň až příliš věrně připomíná islámský nikáb. Biohazard oblek pak je burka.

Rituálem je každodenní „mše“, která sestává z kázání (zpravodajství, projevů politiků), vlastních modliteb s modlitebním řetízkem (sledování počtu nakažených), opakování mantry (zvládneme to / svět nebude jako dřív / buďme k sobě ohleduplní / jsme ve válce s virem apod.) – tím vším dochází k obětování bezpříznakových Čechů na mediální oltář, aby se farmakolobby (Bůh nebo ďábel, záleží, jak se na to díváte a na které straně stojíte) uspokojil. Přinášejí se dokonce i lidské oběti – například tehdy, když se kvůli Covidu přehlížejí skutečné nemoci a skuteční nemocní, kterým nikdo nevěnuje pozornost a tito lidé tak zbytečně umírají bez péče, zatímco v nemocnicích se válí bezpříznakoví pacienti jen proto, že je za ně dobře placeno nemocnicím (můj táta musel týden čekat na ultrazvuk kvůli „necovidové“ nemoci a nedožil se ho. Všichni řeší zbožštělý kovid, nové náboženství, než aby se věnovali skutečným problémům… K čertu s vylhaným Covidem, s novým náboženstvím…)

Pokuty za nenošení roušky jsou odpustky. Čas od času se vyhlásí křížová výprava – například proti těm, co odmítají roušky nosit (bezvěrci, rouhači, neznakovidové). U nás obyvatelé Uničova a dalších měst (novodobí albigenští). Pálí se čarodějnice (všemožné pekové a další).

Nové náboženství si podmaňuje doslova celý svět. Novému náboženství se klaní králové všech zemí – nikdo nemá odvahu se vzepřít. Ani v Izraeli, a to je co říci. Vždyť je to přece „ostrov demokracie západního střihu“, ne? Jenže Covid vše mění, po Covidu nic nebude jako dříve a – ani demokracie. V Izraeli můžete jen tisíc metrů od domu a šmitec. IDF a PČR si může podat ruku s mravnostními komandy tálibánců, kteří na ulici kontrolují, zda jste správně zahaleni. Nejsi vhodně zakryta? Tak to bude pokuta. Na Filipínách prý dokonce kulka.

A tak všude po světě nahrazuje liberální demokracii covidová totalita. Spoustu věcí, jako v ostatních náboženstvích – nesmíte. Nesmíte pít alkohol (v hospodách, ale nově už ani na ulici), nesmíte se scházet s přáteli, zpívat, sportovat (to vše je nečisté) a sex bude brzy zřejmě také jen přes roušku a na vzdálenost dvou metrů (jak nám symbolicky ukázal prorok Babiš se svou dvoumetrovou pomlázkou). S nikým se nebavte, protože by vás mohl ovlivnit, zviklat, nebo-li svést, vzít vám vaši víru. Proto se distancujte ode všech, hlavně od rodiny a přátel. Buďte doma, dívejte se na covidovou televizi a čtěte covidový mainstream (katechismus, kázání). Běda, když budete surfovat pro alternativních nezávislých serverech, pak jste odpadlíci, rouhači. Tyto servery jsou jako heretické knihy, které je třeba zabavit a spálit.

Spousta lidí tomu všemu fanaticky věří a proti těm, co nevěří, jsou nenávistní, jak pravda a láska káže. Prostě sekta. Vymyté mozky. A vymytým mozkům velí zelený gumový mozek. Dští jen smrt, děs, hrůzu, naději života nepřináší, temné oči schované za temnou rouškou. Je osvícený / posedlý (záleží, jak se na to díváte), pozná se to podle toho, že vůbec nemrká.

Takže by to měl být státník nebo možná budoucí prezident, odvodily z toho české chrámové (covidové) nevěstky, nadmíru nadržené, protože dlouho s nikým mocným nesouložily (Zeman ani Babiš jim „nedal“). Mesiáš bude prohlášen za krále. Přijede do Jeruzaléma (Prahy) na oslu (Zeman). Když k vám mluví v televizi, za ním stojí jezdci z apokalypsy a on vás uhrančivě hypnotizuje, aby pomohl upevnit vaši víru… A lidé jako zbláznění volají Hosana, Hosana… Prorok Babiš (se svým evangeliem ANO, bude líp) už je out, vyšel z módy. Teď frčí preperství, apokalyptické vize. Krev, pot a slzy. ANO, bude hůř. Příští týdne (motýle) budou smutné. Mrtvoly na ulicích. Potřebuji pomoc vás všech. Česká hospoda se tímto projevem oklamat nedala (nikdo v ní totiž nesedí, nikdo se nedívá), ale kavárníkům vystydlo sojové latté, jak se nechali unést, až se málem tou sojou zakuckali: už větří, že plukovník by byl v prezidentské volbě lepší než generál…

Ale to jsem se nechal příliš unést i já, vraťme se k základům nového náboženství:

Když se někde objeví mnoho heretiků, je vyhlášena klatba (tzv. lockdown) nad celým městem nebo zemí. Ekonomika jde do prdele, protože hlavní je víra. Středověk hadr. Obnovilo se poustevničení (izolace).

Věřící je nabádán k „ohleduplnosti“, k dodržování rozestupů, k mytí rukou (opět liturgický projev – apoštolové si myli nohy, my si myjeme ruce).

Nepřátelé se upalují (zatím jen mediálně), ale motiv ohně je kupodivu přítomný i v nařízené kremaci, kterou Prymula nakázal a která má asi zahladit stopy po – podvodu. Z toho důvodu se nedělají ani pitvy. Asi je to nečisté a příliš vědecké – my ve virus zkrátka věříme i tak. Nepotřebujeme něco pitvat…

Věřícím se říká „zodpovědní občané“, nevěřící jsou „magoři“, popírači covidu, anticovidisti. Náboženství slibuje i pozemský ráj – kdo věří, ten se naočkuje a dostane od Prymuly bonus (nebude muset nosit roušku), kdo nevěří, ten ať zkrachuje, vždyť je neschopný (řekl jiný prorok Covidismu, prorok Zeman). A jeho facebookový profil nechť je navždy zatracen a smazán. Amen.

Jakkoli je rouška náboženským a rituálním předmětem, nebude věčná. Její nošení bude brzy vyčleněno pouze pro vyděděnce (kteří se budou bránit Vykoupení – Vakcinaci), kdežto praví věřící budou v pravý čas povzneseni a skrze Vakcinaci (očipování, označkování) přeneseni do nové reality, do nové dimenze. Tomu se říká nový život, znovuzrození. Obrácení se.

Tato víra mění svět. Jak řekl Boris Johnson (a ten by o tom měl něco vědět, vždyť tím sám trpěl a jako Lazar vstal málem z mrtvých), nic nebude jako dřív. Starý svět zanikne, rodí se nový. Nejspíše se změní i kalendář. Bude se říkat – tolik a tolik let před Kovidem, nebo ve druhém století po Kovidu.

Ještě neexistují kancionály, ale určitě se nějaký hymnus brzy objeví. Jako každé náboženství se i toto promítne do umění. Pokud ovšem nebude příliš rigidní, aby se zakazovalo virus zobrazovat (jako příliš posvátný). Ostatně, umělci už vymysleli něco lepšího: věřící v covid přece – tancují, ano, tancují (jako dervišové). Tancují lékaři, tancují Češi a Češky (aby povzbudili ostatní Čechy a Češky v boji proti Covidu). Tancem proti Covidu. Covid je už na nové britské dvacetilibrovce. Covid je všude. A aby také ne, Covid je všudypřítomný, bude tu přeci s námi stále. Už nikdy neodejde. Je všemocný – mutuje tak, že mu nestačíme.

O tom, jak to celé začalo (jak to bylo na Počátku, Genesis), se však vedou spory. Podle některých existoval Velký Hokus-Pokus (třesklo to náhodně – z netopýra), jiní jsou kreacionisté a věří, že virus byl stvořen v laboratoři („katolíci“ věří, že ve Wuhanu, „protestanti“ zase, že v americkém Fort Detrick).

O čem však není pochyb, je Apokalypsa. Píše ji Prymula, politici a novináři. Vidina pekla, zkázy, zmaru. Mrtví přibývají po stovkách, čekají nás tři neveselé týdny. Zjevení sv. Hamáčka tvrdí – a hle, viděl jsem mrazáky na ulicích plné mrtvol…

Typickým znamením nástupu nového náboženství je neschopnost předchozích náboženství vymezit se vůči němu. To, že v Izraeli proti lockdownu protestují chasidé, nepočítám. Kde je nějaký rabín, který řekne: je to hoax? Kde je nějaký Duka, který (po piťhovsku, neboli odvážně) řekne, že to je nesmysl? Kde je nějaký buddhista, který řekne, že se nám lže? Všichni tomu bezmezně věří, všichni mají strach, nikdo se neodváží ani pípnout. Nejspíše tedy budeme novým náboženstvím podmaněni. Celé lidstvo vstupuje ze znamení Ryby do znamení Kovidu. Mayové to tušili, jen se sekli. Hrubohmotný svět (konvenční války) se mění na jemnohmotný (války skrze viry). Cítíte ty vibrace?

A tak bych mohl pokračovat dál a dál…

A víte co? Já vám na to nové náboženství – kašlu.

Husity na vás, bando zaprodaných cizáků. Tábor je náš program! Sejdeme se v Táboře, 21. listopadu 2020, na protestu proti rouškám a vakcinaci…