Jan Panocha: Nekvalitní informace o tvorbě vitamínu D od Ministerstva zdravotnictví

Nemá cenu zastírat, že některé teorie, které zastává nemálo protirežimně naladěných lidí, jsou hodně odvážné, či přímo pitomé. Těžko říct, jestli je to sklon těch lidí vždy být v alternativě, opozici. Nebo jestli je to vedlejší důsledek oprávněné nedůvěry k režimu pramenící z uvažování „lžou nám, tak asi lžou ve všem, u čeho by se jim mohlo nějak hodit lhát a kde by jim lhaní mohlo projít“.

Za výše uvedených situací logicky ezo cvoci i šarlatáni snadněji nachází vděčné posluchače. Nebo jestli ty praštěnější konspirační teorie mají původ ve zpravodajských hrách režimu a mají za účel svést opozici na falešné stopy a zároveň ji diskreditovat. Určitě jsou ještě další vysvětlení, ale není to téma tohoto textu.

Mým dnešním cílem je ukázat, že před svým prahem nemá zameteno ani ministerstvo režimu, s daleko většími zdroji než národovci bez politického zastoupení, a které stěží nějaký odborník odbude s tím, že s radikály ani amatéry se nebaví. Na svých internetových stránkách má nesmysly a zavádějící informace, které kdybych nazval školácké, tak asi nějakého školáka urazím.

Konkrétně se jedná o text [1] „Nezapomínejte na vitamín D, který podporuje imunitu“ který je na stránkách ministerstva už pěknou dobu. V něm stojí: „Důležité je také roční období, jelikož v našich podmínkách je možné ze slunce získávat vitamin D pouze od května do října. Pak již kvůli malému úhlu dopadu slunečního záření na naši pokožku k tvorbě vitaminu D kůží nedochází.“ dále také „A rouška určitě nevadí, zabírá totiž jen malou plochu našeho těla.“

Úhel dopadu slunečního záření na naši pokožku pochopitelně nezáleží na ročním období, protože nejsme lišejník na kameni, ale pohyblivé bytosti, které si mohou stoupnout, lehnout, atd. Autor asi myslel úhel slunce nad obzorem. Na něm totiž záleží, jak tlustou vrstvou vzduchu musí sluneční záření proletět, než může dopadnout na naši kůži.

U viditelného záření to nehraje moc velkou roli, protože ho vzduch pohlcuje málo. Ultrafialové záření B, které je nezbytné ke vzniku vitamínu D, ale vzduch pohlcuje tolik, že i při velkém úhlu slunce nad obzorem ho až k zemskému povrchu doletí menší část, a při malém úhlu slunce nad obzorem skoro žádné.

Úhel slunce nad obzorem je nejvyšší při letním slunovratu(je kolem 21. června) v astronomické poledne, a nižší je jak s denní dobou od poledne směrem k ránu i k večeru, tak s roční dobou od letního slunovratu k jaru i podzimu. A to tak, že klesá téměř symetricky oběma směry. V tom spočívá nesmyslnost dalšího tvrzení: totiž že by od letního slunovratu směrem k jaru byl dostatek UVB záření k tvorbě vitamínu D necelé 2 měsíce, ale od letního slunovratu směrem k podzimu přes 4 měsíce.

Co se týká tvrzení o roušce, má pravdu, že zabírá jen malou plochu těla holohlavého nudisty. Ale na kůži vlasatého, obutého člověka v dlouhých kalhotách a dlouhém rukávu může dopadat sluneční záření jen na obličej, kus krku a ruce. V takovém případě zakrytí velké části, někdy i většiny obličeje náhubkem je sakra velký rozdíl a tvrzení o „je malé ploše“ je zavádějící. Když uvážím, že zimomřiví lidé, tedy lidé ve špatné kondici a lidé staří, jsou ti, co nejpozději obléhají kraťasy a krátké rukávy a nejdříve oblékají dlouhé oblečení, tak na tvorbu vitamínu D má zakrytí rouškou nejhorší dopad právě u COVID-rizikových lidí.

Nepochybuji, že odborná garantka textu MUDr. Jana Čepová, primářka Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie FN Motol, by mě ve svém oboru „strčila do kapsy“. Ale pochybuji, že text četla, a když ho četla, tak že má širší přehled a je ochotna sama od sebe myslet, nejen pasivně a mizerně přebírat tvrzení autorit.


[1]

Autor: Jan Panocha, místopředseda Místní organizace Národní demokracie v Praze