Výzva Národní demokracie vládě: Přestaňte cenzurovat opoziční média a názory!

Národní demokracie vyzývá Vládu ČR a další odpovědné složky, aby okamžitě přestaly útočit na opoziční internetová média v ČR a ukončily jejich blokaci.

Dne 25. února (příznačně na výročí komunistického puče) bylo zablokováno 8 alternativních mediálních a názorových webů. To považujeme za hrubé porušení Ústavy ČR a za krok, který nemá v demokratickém systému, v němž se údajně nacházíme, co dělat. Navíc to odporuje předvolebním slibům koalice SPOLU, která slibovala, že bude „bránit omezování svobody projevu ve veřejném a digitálním prostoru“.

Ačkoliv jsou ty cenzurované weby nálepkovány jako „dezinformační“, praxe ukázala, že mnohdy přinášejí pravdivější a přesnější informace než oficiální média. Příkladem bylo omezování práv „neočkovaných proti C-19“, před nímž tato alternativní média varovala již v době, kdy média „hlavního proudu“ nic podobného nepřipouštěla.

Média „hlavního proudu“ jsou dlouhodobě terčem kritiky za nevyváženost, jednostrannost a přílišné vnucování jediného „správného“ názoru. Považujeme proto za správné, že zde existují i opoziční alternativní média, která do určité míry vyvažují informační pole a poskytují lidem i takové informace, které v médiích „hlavního proudu“ nenajdete. Zejména v současné neklidné době je potřeba, aby měli lidé přístup k pohledům z více stran.

Dále nemůžeme mlčet k alarmujícím výrokům některých vysokých činitelů, zejména státního zástupce Igora Stříže. Tento bývalý člen KSČ dodnes nezapomněl komunistické manýry a vyhrožuje, že nechá zavřít do vězení všechny, kdo mají odlišný názor na dění na Ukrajině, než má on. Jeho slova taktéž považujeme za hrubé porušení Ústavy ČR, která deklaruje svobodu vyjádření názoru. Požadujeme proto okamžitou rezignaci Igora Stříže i všech ostatních, kdo podporují cenzuru opozičních médií a kriminalizaci jakýchkoliv názorů.

dne 27. 2. 2021
předsednictvo Národní demokracie

úvodní obrázek: CD89.cz