František Cinkl: Fašismus nastupuje!

Každý fašistický režim v první fázi rozdělí občany na privilegované a druhořadé. Covidový fašismus však nově není národní ani státní, jak bývalo dříve zvykem, ale je celosvětově neohraničený. Je produktem světové války superboháčů proti obyčejným lidem. Toto je pro mnohé matoucí a kroutí hlavou: „Přece by si to všechny státy nenechaly vnutit, kdyby to nebyla pravda.“ Diví se a nejsou ochotni připustit, že do většiny vlád byly předem nainstalovány poslušné loutky, které plní zadané úkoly. A jako bych slyšel otázku: „Kdo by tohle dokázal provést?“ Takhle se však může ptát jen ten, komu nejsou známy pojmy jako Vanguard nebo BlackRock. Bez této znalosti si lze skutečný obrázek konceptuálního řízení světa jen těžko představit, natož mu uvěřit.

Demokratické“ volby jsou pro loutkovodiče jen nevýznamnou komplikací. Stačí nalít peníze do financování kampaně těch „správných“ stran. Část voličů je automaticky ovlivněna mediální masáží a část podvědomě inklinuje k leštění bot mocných. Navíc zhruba třetina občanů k volbám nepřijde nikdy, zatímco členové voličských základen vládních stran dotáhnou k urnám i svoje prababičky. Establishment miluje „nevoliče“. Oni jsou ve skutečnosti hlavní oporou vládních stran a účinnými brzdiči jakýchkoliv progresivních změn. Matematicky vzato na nevládní radikální strany prostě voliči už nezbývají, a dokonce by jim nepomohlo, ani kdyby se spojili v jediné hnutí.

Zajímavou novinkou doby „covidové“, která je zároveň dobou ultradluhovou, je, že v oblasti velkých půjček už není podstatné, zda dlužník svůj dluh splácí, ale zásadní je, udržet ho zadluženého navěky, nejlépe dědičně. Důležitý je totiž vznik podřízenosti vůči bankám. Rozdávat peníze zadarmo, zadlužovat kdekoho, ničit lidem úspory, vytvářet trvalé napětí, to je hlavní cíl bankéřů. Pokud by peníze bankám došly, natisknou si nové. Ačkoliv daleko účinnějším nástrojem pro finančníky brzy bude úplné zrušení hotovosti, tedy jen přesouvání virtuální měny uložené ve formě číslíček kdesi na hard disku. Veselé mávání plastovými kartičkami nebo čipovaným zápěstím pak v síti zanechá o všem dokonalou stopu. Vládnoucí mafie může v budoucnu zadat do systému ke komukoliv kód: „neočkovaná osoba – transakci nepovolit“. „My ti ukážeme, křupane, komu patří tvoje peníze a kdo je tvým pánem.“ Křupanovi ve skutečnosti nepatří vůbec nic, ani byt, auto, peníze, jeho vlastní tělo, ani jeho dítě, prostě nic. Vlastnictví je pouhá iluze.

Pilířem současné totality a předehrou k naprosté kontrole občanů je farmaceutický a zdravotnický útisk lidí realizovaný pod falešnou zástěrkou úzkostlivé péče o jejich zdraví. Jeho cílem je zlomení odporu vzdorovitých občanů. Systém totiž myslící jedince nenávidí, zatímco tupce přímo miluje. Tupec nemá žádnou vlastní vůli a bez ohledu na dosažené vzdělání se vždy radostně a upřímně podvolí systému. Státní moc dodává tupcům příjemný pocit privilegovanosti a sounáležitosti s mocnými. Tyto horlivé bytosti jednoduše a rychle rozpoznáme pomocí zde předložené sady testovacích výroků. Pokud někdo souhlasí alespoň s jedním z uvedených výroků, pak je tupcem a nezbývá než mu poblahopřát. Jeho zbývající život bude plný radosti a slunce, žádný fašismus vlastně ani nebude vnímat. Takovému jedinci pro ještě ušlechtilejší pocit ze sebe sama doporučuji, aby zasílal nějakému malému Afričánkovi přiměřenou částku na slabikář, kozu nebo bicykl, aby ten malý černý dareba mohl dojíždět do školy. A až povyroste, na gumovém člunu s iPhonem v kapse dopluje do Evropy.

Cinklův test tuposti – souhlasíte s těmito výroky?
1. Vláda to se svými občany myslí dobře a očkováním pečuje o jejich zdraví.
2. Světová elita chce zlepšovat život obyčejných chudých lidí.

3. Stát má zájem, aby si staří lidé co nejdéle užívali zaslouženého důchodu.

4. Nošením roušek občané účinně zabraňují přenosu viru a chrání své zdraví.
5. Nemocnice vykazují počty covidových pacientů poctivě a několikanásobně vyšší úhrada pojišťoven za pacienta s covidem v tom nehraje žádnou roli.

6. Očkovat proti covidu se nechávají ti inteligentnější a ohleduplnější občané; chrání tím i nezodpovědné hlupáky.

7. Oficiální média nás jako jediná pravdivě informují o situaci s covidem, vše ostatní jsou dezinformace.

8. Tendence světovládců snížit počet obyvatel planety, nemá žádnou souvislost s jejich snahou zavést povinné a pravidelné očkování proti covidu.

9. Pokud se vláda chová protiústavně a nezákonně „v zájmu občanů“, je to v pořádku.

10. Ve druhé světová válce nás osvobodili Američané.

A teď zase vážně. Dokud se společnost nezačne pod tlakem polarizovat, neprojevují se odlišnosti v myšlení občanů nijak výrazně a společnost působí názorově víceméně kompaktně. Ale v současnosti, kdy se utahují covidové šrouby, nás může u některých spoluobčanů překvapit syndrom „otrockého genu“. Ten jim automaticky modeluje jejich „vlastní názor“, tedy být loajální s nadřízeným, se státem, prostě vždy s tím mocnějším. Takový jedinec pak koná, co je vyžadováno, zcela upřímně, avšak nikoliv nezištně. Přece jen doufá, že mocná ruka si jeho poslušnosti všimne a laskavě ho pohladí. A je lhostejné, jakému režimu ta mocná pochvalná ruka patří. Potom se otrok zalkne štěstím a jeho loajalita bude prakticky neměřitelná, stejně tak jako nenávist vůči rebelům. Člověk-otrok je oproti člověku myslícímu daleko více animální. Vždy vyslyší ozvěny dávnověku a tomu nejsilnějšímu v tlupě začne pokorně vybírat blechy z kožichu. V době nástupu covidové éry utíká na svou „jedinou“ dávku, která má být „tečkou“. Pak jde na „závěrečnou“ druhou včelku, protože slíbená privilegia jsou příliš lákavá. A nyní věří tomu, že ta „posilující“ třetí je už poslední. A za čas si řekne: „Inu což, není to tak strašné, vždyť je to jen každých 6 měsíců.“ Tyto lidi nelze žádným způsobem přesvědčit o skutečném stavu věcí. Jsou věrnými pěšáky státní moci a horlivými udavači, o ně se opírá každý totalitní režim. Dobrou zprávou je, že jejich počet díky opakované vakcinaci není do budoucna vůbec jistý. Ale tak trochu doufám, že část z nich díky nekonečnému řetězci vakcín prohlédne a vstoupí do „tábora neposlušných“.

Nic netrvá věčně a vše se zase obrátí. Jako příklad bych uvedl téměř beznadějnou dobu protektorátu a druhé světové války – zdála se nekonečná. A hle, po šesti letech bylo po všem a lampy v ulicích přivítaly kolaboranty. Pravda se ukáže stejně jako v případech, kdy se chytrolíni před rokem vysmívali údajným hoaxům a dezinformacím. Ještě teď je slyším: „Hahaha, to máš z toho svého Aeronetu, že?“ A podívejme – vše co bylo před rokem považováno za dezinformaci, a dokonce oficiálně popíráno z nejvyšších míst, je náhle tou nejsyrovější skutečností: covid-pasy, ponižující testování, omezování základních svobod neočkovaných, šikana v zaměstnání, nutnost dalších a dalších dávek vakcín, zvýšená úmrtnost seniorů ze stresu a nástup chudoby obyvatel kvůli devastujícím opatřením.

Škoda, že tento článek nebudou číst covidoví kolaboranti z řad politiků, policie, ředitelů škol, pracovníků hygieny, lékařů, ale i z redakce seznamu.cz a dalších loajálních médií. Rád bych jim sdělil: my o vás víme, evidujeme si vás, a až přijde čas, tak se před zaslouženým trestem nikam neschováte. Za přisluhování fašismu a genocidě nečekejte shovívavost. A výmluvy typu – „já jen plnil, co mi bylo uloženo“ – nepomohou.

Argumentačně opěrným bodem pro covidovou totalitu jsou v tom nejzavrženíhodnějším smyslu nemocnice, které dodávají pro vládu potřebná covidová čísla a obrazový materiál. Jsou totiž motivovány nadstandardními částkami od zdravotních pojišťoven za každého covidového pacienta. Nezlomným faktem je, že i nemocnice, které byly před covidem prodělečné a těsně před zrušením, jsou nyní ve vysokém zisku. Myslí si snad někdo, že o peníze nejde v první řadě? Ředitelé, manažeři a primáři si mnou ruce a těší se na obrovské odměny. Tuto taškařici však nakonec zaplatí všichni občané. A v kontextu zločinného zdražení elektřiny, plynu a vody, s přihlédnutím k nastupujícímu idiotskému klima-fašismu, který emisními povolenkami a jinými nesmysly zničí výrobu v Evropě, čeká řadového občana opravdu velmi chmurná budoucnost. Část mládeže, zpitomělá propagandou a popletenými pedagogy, tomu tleská, ačkoliv na to nejvíce doplatí. Ale neříkejme, „dobře jim tak“. Je smutné, že se nám nepodařilo předat jim zkušenosti naše a předchozích generací.

Jaká opatření proti covidu tedy doporučit? Stačilo by zrušit nemocnicím „motivační“ příplatky, přestat testovat, pár novinářům, lékařům a „vědcům“ z médií nakopat zadek, politiky, kteří se ziskuchtivě stali loutkami světového globalismu, postavit před soud a zabavit jim nakradený majetek a „covidová pandemie“ by zmizela jako mávnutím proutku. Ale to farmaceutické mafie a jejich přisluhovači nedopustí, neboť jejich bohatství přesahuje celkovou hodnotu našeho státu. Proto se budou dál a dál ze zcela zdravých lidí hromadně vyrábět „nakažení“, proto se zuřivě očkuje a pomocí očkovaných se covid roznáší po společnosti tak, aby mohl být vzápětí testy opět zjišťován jako nová infekce. Podívejme se blíže na statistiky z Gibraltaru, Portugalska a Izraele – mají nejvyšší proočkovanost a současně nejvyšší počet nových případů. Uváděná smrtnost covidu je ve srovnání se skutečně závažnými nemocemi mizivá. Kdyby byl covid opravdu tak nebezpečný, jak se nám snaží politici a média namluvit, elity by už dávno prchaly z měst a vláda by zasedala pouze on-line.

Je zvrácené, že by se měli očkovat zdraví mladí lidé, děti a těhotné ženy jen proto, aby tím ochránily teoreticky ohrožené staré lidi. To tu ještě nebylo, doposud všechny vakcíny měly za úkol chránit v první řadě příjemce. Je to stejné, jako kdybychom měli všichni chodit zabalení v igelitu jen proto, že existuje několik lidí s nulovou imunitou. A nějak postrádám protesty ekologů. Zdalipak si uvědomují, kolik miliard roušek, respirátorů a umělohmotných testů se vyprodukuje a vyhodí do odpadu? Jak směšně dnes působí někdejší povyk kolem umělohmotných brček a tyčinek na čištění uší! Ve skutečnosti o žádný altruismus ani ekologii nejde. Vlády chtějí získat absolutní kontrolu nad každým jedincem. A tomu musíme zabránit, my občané, vší silou a všemi prostředky. Jestli se nezachráníme sami, nečekejme na blanické rytíře. Ti vyjedou na pomoc jen statečnému a bojujícímu národu, ne zbabělcům. Nyní nemá smysl řešit cokoliv jiného, cokoliv běžného, cokoliv osobního, protože buldozer Nového světového řádu nás už sune na kraj propasti. Musíme se vzepřít právě teď a všude! Jenom čtením nebo psaním článků se nic nevyřeší, protože sebeplamennější článek zpravidla jen přesvědčuje přesvědčené.

Každý muž by měl být vždy připravený bránit svou rodinu. A to i před státní zvůli, protože pokud se režim zvrhne ve fašistickou totalitu, tak samotná Ústava ČR takovou obranu občanům dovoluje. Kdybychom už dávno neztratili schopnost trvat na zákonnosti, pochopili bychom obsah Ústavy, která nám v podstatě říká: „Zvrtlo se to? Vládu uchopila mafie? Tak, občané, vezměte zbraně a bojujte, třeba i proti fašistické policii a armádě!“ Ano, tomu se pak zpětně říká odboj proti totalitě. Samozřejmě je možné bojovat i bez skutečných zbraní. Každý řadový občan může znervózňovat totalitní systém přetěžováním jeho jednotlivých chapadel. Podávat písemné dotazy, trestní oznámení, žaloby. Chytře se vyhýbat státnímu šmírování a s radostí zkreslovat požadované údaje. Prostě si dopřát občanskou neposlušnost. A nejjednodušším bojem je nebrat si servítky a rázně umravnit každého mentorujícího covidiána. „Máš covidiánské kecy? Tady máš přes držku,“ jak říkal Švejk. Tito covidoví hujeři by si měli uvědomit, že po nyní diskriminovaných neočkovaných občanech, přijdou na paškál oni, a budou se očkovat, očkovat, očkovat a očkovat. Po roce. Po půl roce. Po měsíci. Nakonec denně – samovakcinováním, pod dozorem vlastní webové kamery. Potkávám tyto nadšené idioty každý den – jdou venku sami a mají dobrovolně nasazený náhubek. V očích jim plane ušlechtilá nadřazenost.

Jako bych slyšel otázku: „A jak proti totalitě bojuje autor článku?“ Abych tedy nedával jen knížecí rady a sám nezůstával skryt za klávesnicí, podávám pravidelně trestní oznámení na vybrané osoby a zločinnou vládu ČR za šíření nenávisti vůči skupině neočkovaných občanů a jiné trestné činy. (Kopie již podaných trestních oznámení a stížnosti si můžete prohlédnout v příloze.) Zkuste to také, je to jednoduché. Napíšete, odnesete na místní státní zastupitelství, předáte do podatelny, založíte potvrzenou kopii a pak už jen čekáte, až vám to ideologicky motivovaná justice písemně „hodí na hlavu“. Získáte tím pro budoucnost pěknou dokumentaci nejen o současných covidových fašistech, ale zároveň i o kolaborantských státních zástupcích, kteří trestní oznámení neoprávněně smetli se stolu. Taková agenda může být v budoucnu velmi užitečná.

Zvláštní pozornost zasluhuje v současnosti hodně deklasovaný pojem „nenávist“. Je nám vlastně morálně i zákonem zakazováno kohokoliv a cokoliv nenávidět. Nenávist je ale zcela přirozeným lidským pocitem, který k životu neoddělitelně patří. A kdo, že nás to za nenávist kárá? No přece ti, které zcela oprávněně nenávidíme. Ti, kteří nám chtějí vzít svobodu, zdraví, národní kulturu, přirozenost a tradiční rodinu. Zmetci, kteří posluhují cizím pánům na úkor lidí, pro něž by měli pracovat, ale které ožebračují, a sami při tom nehorázně bohatnou. Je špatné je nenávidět? Nikoliv, je to správné a užitečné. Protože od nenávisti je jen krůček k osvobozující akci. Vřed nás tak dlouho tlačí, až do něho řízneme skalpelem. Sněť je třeba oddělit od zdravé tkáně, jinak zahyne celý organismus.

S pojmem nenávist souvisí i otravně obehrané slovo „tolerance“, které se pro zdravě myslícího člověka už stalo slovem takřka nevyslovitelným. Příčinou je fakt, že se dnes tímto pojmem nahrazuje obyčejná zbabělost. Tolerance zničujících covidových opatření, zejména povinného očkování je vlastně předsmrtným stavem společnosti. Spojme se proto a bojujme proti covidovému fašismu s plným nasazením! Je to naše jediná šance!

František Cinkl, 12. 12. 2021 Teplice

Přílohy 11 dokumentů
– náhledy v PDF, na originálech je vpravo nahoře podací razítko okresního zastupitelství:
staré (neaktivní) trestní oznámení na členy vlády podané 1. 4. 20 (řada trestných činů)

trestní oznámení na členy vlády podané dne 10. 11. 21 (útisk, diskriminace, šíření nemocí)

trestní oznámení na členy vlády podané dne 22. 11. 21 (diskriminace neočkovaných)

trestní oznámení na VZP podané 15. 11. 21 (ohrožení zdraví seniorů a šíření nepravdivých informací)
stížnost adresovaná VZP z 15. 11. 21 kvůli letáku s nepravdivými informace (nepravdivé informace)

trestní oznámení na RNDr. Libora Grubhoffera a virologa Jiřího Černého podané dne 8. 11. 21 (šíření nenávisti vůči neočkovaným)

trestní oznámení na MUDr. Milana Kubka podané dne 8. 11. 21 (hanobení a šíření nenávisti)

trestní oznámení na MUDr. Martinu Koziar Vašákovou podané dne 10. 11. 21 (šíření nenávisti vůči neočkovaným)

trestní oznámení na RNDr. Jana Konvalinku podané 15. 11. 21 (šíření nenávisti vůči neočkovaným)

trestní oznámení na Ing. Miloslava Ludvíka podané 15. 11. 21 (šíření nenávisti vůči neočkovaným)

trestní oznámení na Ing. Petera Šeba podané dne 22. 11. 21 (šíření nenávisti vůči neočkovaným)