Nedělník Adama B. Bartoše (127) Až Pávek „záchod“ schválí, může být už pozdě…

Minulý nedělník jsem naznačil, že se v našich úvahách trochu posuneme. Politická situace je v České republice zabetonovaná a odvíjí se podle velmocenských choutek našich „partnerů“, rozuměj západních protektorů. Momentálně si dosadili na Hrad Petra Pávka, který si plete „zákon“ a „záchod“, bude to nejspíš podobný popleta jako strýček Joe, ale to neva, hlavně když dá parafu na každý glejt, který mu bude z vlády (nebo spíše z amerického velvyslanectví) posunut. Tak jako rychlostí blesku podepsal okradení důchodců za bílého dne, aby bylo na nákup zbraní, které zase věnujeme Ukrajině, nejspíše tak rychle a snaživě by podepsal i mobilizační zákony, kdyby k nim situace nazrála.

A protože k nim situace nazrává, neboť „mír je sprosté slovo“ a všichni se modlí za ukrajinskou jarní ofenzívu – i sám rezident Pávek se nechal slyšet, že Ukrajinci budou mít poslední pokus – je na čase si něco říci o tom, zda jsme připraveni na situaci, kdy by válka přešla do dalšího stádia.

Protože vláda už připravuje zákony (říká se tomu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany), které mají usnadnit vysílání vojáků na frontu a v jejich rámci dokonce snižuje z dosavadních třiceti na pouhé tři dny lhůtu, během které si člověk může vyřídit své osobní záležitosti, než bude odveden, jak upozornil Radim Fiala z SPD, je jasné, že příliš prostoru, jak se k povolávacímu rozkazu postavit, mít nebudeme. Nastane-li mobilizace, jak o tom halasně mluvil šéf generálního štábu Řehka (dokonce v době, kdy se všichni smáli A. Babišovi, že straší válkou), bude prý „minimálně“ výběrová. Dá se očekávat, že vojáci z povolání půjdou jako první, ale těch máme dvacet tisíc. Po nich by nastoupily Aktivní zálohy, ale těch je dokonce jen čtyři tisíce. Tím by asi byli vojáci vyčerpáni a na řadu by přišli obyčejní občané.

Podle Řehky by mobilizace byla „minimálně“ výběrová, tedy mohla by být i plošná. Týkala by se tedy i žen. Oficiálně by z ní měli být vyňati ti, kterým už bylo šedesát let, ale věřte tomuto státu, kde se vše mění ze dne na den, ve zrychleném čtení a kde stačí zvednout ve Strakovce telefon, zavolat na Hrad a rezident Pávek už sliní pero, aby „záchod“ podepsal… Až vládě dojde, že mladí lidé neumějí se zbraněmi zacházet, budou možná důchodci, co ještě pamatují výcvik v československé armádě, velmi žádaní. Teď to sice nejde, ale kdyby byl zájem, ono by se to už nějak vymyslelo. Bojovat dnes v cizí armádě je také proti zákonu, ale když se udělí výjimky a „přimhouří se oči“… Když už teď důchodce hanebně okradli a jejich peníze použili na válku, myslíte, že by se nenašel způsob, jak je využít i jinak? Na Ukrajině mobilizují vše, co má ruce a nohy – od poďobaných mladíků, co sotva vyšli ze školních škamen, po vousaté staříky, někde dokonce mobilizují i slepé a jinak handikepované. Dramatické záběry, jak se odvádí na frontu, Vám ale Česká televize neukáže. Kdyby vypukla válka naplno i na českém území, myslíte, že u nás bude probíhat mobilizace decentněji a kultivovaněji? Každý by se proto měl připravit, aby ho taková situace nezaskočila, až nastane, protože nastat může v podstatě kdykoli. Když už o tom Řehka veřejně mluvil (dokonce dvakrát) – a přitom by o něčem takovém mluvit vůbec neměl, protože není politik, je voják – pak to asi znamená, že je tato varianta na stole více, než si myslíme nebo si jsme ochotni připustit.

Samozřejmě raději nehovořím o tom, jak je to celé absurdní, že bychom my měli jít bojovat za Ukrajince, kteří odtamtud hromadně utekli… Byl jsem teď o víkendu s manželkou v nákupním centru vyřídit nějakou reklamaci a byl jsem v šoku – obchodní centrum plné Ukrajinců, Ukrajinek, ukrajinských rodin. Všímám si toho už dlouho, ať zajdu do jakéhokoli nákupáku, je výjev podobný. Připadal jsem si jako cizinec ve vlastní zemi. Je to nějaké divné, s těmi migranty, v poslední době. Buď to jsou migranti s iPhony a ve značkových hadrech, nebo – jako teď – migranti v SUV a nabušených luxusních autech. Dříve jsem si všímal, že Vás v obchodech sem tam nějaká Ukrajinka obsluhovala coby prodavačka. Teď si stále častěji všímám, jak jsou Ukrajinci zákazníky – a vypadají spokojeně, nevypadají na běžence, co si tak tak zachránili holý život. Většina z nich totiž utekla ze západní Ukrajiny, kde se téměř nebojovalo. Dnes je potkáte s papírovými nákupními taškami značkových obchodů, jak se znuděně procházejí mezi butiky. A Hňup si myslí, že zatímco oni se před válkou zdekovali, my půjdeme za ně bojovat jejich válku? To jako vážně?

Takže pokud by mobilizace nastala a vy jste zjistili, že máte jen tři dny na to, vyřídit si vše potřebné, zjistili byste nejspíše, že to je moc krátká doba a že se během tří dnů připravit na něco takového nedokážete. Proto je třeba vše promyslet už nyní, abychom nebyli zaskočeni.

Dokonce si myslím, že tohle je teď důležitější než nějaké demonstrace či jakákoli jiná politická činnost…

Příště budeme v tématu pokračovat…

Vlasti zdar!
Adam B. Bartoš
předseda Národní demokracie

úvodní obrázek: CD89.cz