NOVÉ „TOTAL CONTROL“ OBČANSKÉ PRŮKAZY

Od pondělka se v ČR začaly vydávat nové TOTAL CONTROL občanky s čipem a otisky prstů. Tyto občanky budou navíc obsahovat námi „tak milovanou“ vlajku Evropské unie. Toto vyplývá z nařízení Evropské unie (reálně z nařízení zednářské lóže) a jako vždy pod nějakou záminkou. Systém/Matrix, jehož je EU typickým ztělesněním, je vůči občanům čím dál tím opovážlivější. Nyní je záminkou bezpečnost, konkrétně to, aby doklady nebylo možné padělat.
„Naši“ Aspen lokajové pochopitelně nekladli žádný odpor a nařízení vzorně zakomponovali do českého práva. A to jsme údajně nezávislý a svrchovaný stát, který si vládne sám.

Ale zpět k občanským průkazům. Proč čip a proč proboha otisky prstů? Stejně tak otázka, proč napříkladvaši pejskové musí mít čip? Možná by bylo v této souvislosti dobré zmínit rozhovor s bývalým osobním přítelem Rockefellerů Aaronem Russo, který neudržel jazyk za zuby a svěřil se světu, že se mu Nick (Nicolas Rockefeller) svěřil s tím, že smyslem „elit“ (můžete si je nazývat třeba Iluminati) je očipovat lidstvo.

První fáze čipování psů, druhá fáze čipy do občanek a třetí fáze čipy do lidí (samozřejmě jako vždy pod patřičnou záminkou). Sci-fi? Dle soudruha Schwaba ani ne…

Systém se v poslední době dá čím dál tím méně obejít. Odmítnou-li například lidé aktuální občanky s otisky prstů, nebudou moc vycestovat do zahraničí a zbytek života stráví v ČR. Svoboda jednotlivce je ta tam, systém se vás už ani neptá, zda-li to chcete. Prostě vám to vnutí a přizpůsobte se…

Za zmínku zde stojí ještě výrok dalšího top евре́й-imulináta Henryho Kissingera: „Nový světový řád bude nastolen. Otázkou jen je, zda-li ho lidé přijmou dobrovolně nebo jim bude muset být vnucen násilím“.

Vyčlenění se z tohoto systému, včetně odmítnutí občanek s čipy a otisky, se rovná de facto tomu skončit v zapadlé vesnici, někde u lesa, kde dožijete jako poustevník a budete živi z toho, co vám dá potok a pole. Svítit si budete svíčkami.

Avšak… Povinností každého slušného člověka, milujícího svobodu a respektujícího svobodu jiných, je nejen přirozeností se proti tomuto bránit, ale svatou povinností se proti tomuto bránit. Nejsme ani stroje, ani zvířata!

A je-li záminkou to, aby se nepadělaly doklady, tak lze vůči vládám vnést otázku, proč se neřeší příčina, ale následek? Proč žijeme ve společnosti, kde lidé mají potřebu a chuť něco šidit, obcházet a padělat? To vlády, které nyní takto utahují kohoutky přece (záměrně?) zdegenerovaly člověka a šmelina lidí je toho následkem. A jak by se vládním představitelům líbilo, kdyby dostali občanku vlevo nahoře s rudým čtverečkem kde by bylo kladivo a srp?

V této souvislosti se zeptám: zaznamenali jste z řad údajně vlasteneckých poslanců nějaký odpor? To se jim to vládne, když jim nikdo neoponuje. Lidé dokonce ani neví, že by se měli bránit.

Otázka na závěr k zamyšlení: Je zde ještě něco, za co stojí bojovat, když ani zde a ani po covidu lidé stále nevidí/nechtějí vidět skryté hráče za oponou? Co je ještě potřeba k tomu, aby se probudili? Půjde-li to takto dál, tak ani za pár let při čipování sebe samých nebudou klást odpor.

Takže? Asi BRAVE NEW WORLD…

-RM-

foto: pixabay.com