Stanoviska strany

Předběžné prohlášení předsednictva Národní demokracie k výsledkům krajských voleb

Předsednictvo Národní demokracie děkuje všem, kteří stranu podpořili svým hlasem v proběhlých krajských volbách. Také děkuje všem kandidátům, kteří na naší kandidátce kandidovali do krajských zastupitelstev a do senátu a všem, kteří se aktivně zapojili do volební kampaně. Vašeho občanského odhodlání a vaší organizační a materiální pomoci v předvolební kampani si velice vážíme. |Celý článek „Předběžné prohlášení předsednictva Národní demokracie k výsledkům krajských voleb“ |

Zmocněnci. Časovaná bomba, která vybuchla

České volební zákony, a to jak zákon 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, zákon 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, tak i zákon 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, obsahují obdivuhodné ustanovení, které politické strany bez odmluvy prostě plní, ačkoliv je poněkud nepochopitelné a nadbytečné. Jedná se o to, že každá strana musí jmenovat zmocněnce, jehož úkony je kandidující politická strana vázána a jenž zároveň nemůže být kandidátem. Zajistit si takového zmocněnce je tudíž značně důležité, politická strana vlastně obvykle nemůže jmenovat zmocněncem vlastního člena, neboť ti kandidují. Musí se svěřit do rukou člověku, který přebírá nad volební kandidaturou téměř diktátorskou moc a chybný výběr může být straně osudný. |Celý článek „Zmocněnci. Časovaná bomba, která vybuchla“ |

Národní demokracie obětem 2. světové války

Národní demokraté si připomněli lidickou tragédii. Před 74 lety byla nacisty vypálena obec Lidice v odvetě za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Národní demokracie nikdy nezapomene na stovky brutálně zavražděných obyvatel této středočeské obce, která byla navíc vypálena a demonstrativně srovnána se zemí. |Celý článek „Národní demokracie obětem 2. světové války“ |

Američtí vojáci u nás nejsou vítáni

Národní demokracie důrazně protestuje proti průjezdu amerických vojsk přes území České republiky. Považujeme to za primitivní demonstraci síly, jež má vést k zastrašení všech, kteří vystupují proti zločinné politice NATO i USA. Den vstupu amerických vojsk na české území je o to symboličtější, že se koná přesně 74 let od atentátu na Reinharda Heydricha. |Celý článek „Američtí vojáci u nás nejsou vítáni“ |

Stanovisko ke spekulacím o hrozbě pozastavení činnosti strany

V posledních 10 dnech se jak ve lžiprávních sdělovacích prostředcích, tak i svobodných médiích objevily poplašné zprávy o tom, že Národní demokracii a i dalším 12 politickým stranám a hnutím, z nichž nejvýznamnějším hráčem je Okamurova SPD, hrozí pozastavení činnosti. Důvodem má být skutečnost, že tyto strany a hnutí buď vůbec nepodaly v termínu výroční zprávu anebo ji podaly „neúplnou“, když v seznamu svých dárců neuvedly datum narození a místo bydliště dárce, kterým je zde obec (město), ulice se neuvádí. |Celý článek „Stanovisko ke spekulacím o hrozbě pozastavení činnosti strany“ |

Prohlášení ND k projevu maďarského premiéra Orbána

Národní demokracie si s velkou pozorností vyslechla projev maďarského premiéra Viktora Orbána, který pronesl u příležitosti Maďarského Národního dne 15. března 2016. Konstatujeme s velkou radostí, že konečně se v řadách vysoce postavených evropských politiků našla osobnost, která řekla svému národu plnou a nezkreslovanou pravdu o nebezpečích imigrace a o silách v pozadí, které usilují o zkázu Evropy a změny v jejich etnické, kulturní, náboženské a hodnotové struktuře. K slovům pana Orbána se bezvýhradně přihlašujeme, neboť zcela přesně vyjadřují důvod vstupu Národní demokracie na politické kolbiště a podporují naše dva roky bojů a aktivizace národa. |Celý článek „Prohlášení ND k projevu maďarského premiéra Orbána“ |

Podpora Národnímu pochodu pro život

Národní demokracie je hluboce znepokojena podporou propotratové politiky dnešních politických elit, zejména když zároveň zneužívají současný znepokojivý demografický trend, projevující se ve společnosti, k tvrzení, že musíme v zájmu udržení populace přijmout tisíce uprchlíků ze zemí jiného civilizačního okruhu, navíc celá staletí nepřátelského naší křesťanské civilizaci. Tyto elity dělají vše, aby podryly tradiční postavení rodiny a její význam pro národ. Je zcela nepochybné, že nepříznivý demografický trend je plně možno připsat za vinu těmto elitám a jejich předchůdcům. Národní demokracie se ztotožňuje s elementárním, staletími prověřeným, pevným pohledem na rodinu jako na základní sociální, výchovnou a ekonomickou jednotku.

Dnes navíc (podle sdělení iDNES.cz) sepisují ministr spravedlnosti (!) Pelikán a ministr pro lidská práva (!) Dientsbier společně novelu zákona o registrovaném partnerství, na základě které by byla umožněna adopce dítěte homosexuálními partnery, což dále narušuje pozici biologické rodiny, její nezastupitelný význam, včetně významu a práv biologických rodičů.

Národní demokracie proto vyjadřuje naprostou a bezpodmínečnou podporu Národnímu pochodu pro život a vyzývá všechny své členy a příznivce, aby se ho zúčastnili.

Byla policie zneužita k politickým účelům?

Národní demokracie požaduje, aby byla kontrolními orgány policie důkladně a objektivně vyšetřena událost, ke které došlo v sobotu 6. února 2016 v Thunovské ulici, před domem č. p. 182/9. Na tomto místě došlo kolem 15. hodiny ke střetu mezi dvěma skupinami demonstrantů, přičemž jedna skupina asi dvaceti maskovaných osob, označovaných médii jako „pravicoví extrémisté“ či „neonacisté“, se zcela evidentně nechala řídit mužem v civilu, který byl později identifikován jako policista. Jeho příslušnost ke kriminální policii potvrdil i mluvčí pražské policie Jan Daněk. |Celý článek „Byla policie zneužita k politickým účelům?“ |

Národní demokracie k tzv. židovské otázce a antisemitismu

Národní demokracie je stranou spojující vlastenectví s konzervatismem. Je stranou, která hodlá bránit a prosazovat tradiční křesťanské hodnoty, na nichž vyrostl nejen český národ, ale celá evropská civilizace. Jako taková nemůže být programově antisemitská ani rasistická, neboť antisemitismus i rasismus představují koncepce, které jsou s křesťanskými hodnotami neslučitelné. Přitom právě tato označení jsou ve spojitosti s Národní demokracií našimi názorovými oponenty často používána se zjevným cílem společenské diskreditace a ostrakizace strany.

|Celý článek „Národní demokracie k tzv. židovské otázce a antisemitismu“ |

Stanovisko Národní demokracie k průběžným výrokům vedení Bloku proti islámu proti Národní demokracii, SPD a dalším národně orientovaným subjektům

Lidé z vedení Bloku proti islámu (BPI) a ti, kteří se pohybují v jeho okolí, v posledních týdnech vydávají nejrůznější prohlášení a články, kterými se velmi ostře vymezují nejen proti Národní demokracii, ale i proti hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a dalším národně orientovaným subjektům a jejich vedení. |Celý článek „Stanovisko Národní demokracie k průběžným výrokům vedení Bloku proti islámu proti Národní demokracii, SPD a dalším národně orientovaným subjektům“ |

Nevybíravý útok na Národní demokracii: Bartoš a Zemánek čelí trestnímu oznámení

Návštěva předsedy Národní demokracie Adama B. Bartoše a místopředsedy Ladislava Zemánka v Polné, k níž došlo 31. března tohoto roku, vyvolala mediální štvanici a vedla k podání trestního oznámení na dva nejvyšší představitele strany.

|Celý článek „Nevybíravý útok na Národní demokracii: Bartoš a Zemánek čelí trestnímu oznámení“ |

Stanovisko Národní demokracie k případu podplukovníka Marka Obrtela.

Předsednictvo ND reaguje na vulgární kampaň havlistické lobby infiltrované do téměř všech parlamentních stran na čin pana podplukovníka ve výslužbě MUDr. Marka Obrtela, který se rozhodl vrátit vyznamenání, která mu byla udělena velením NATO za jeho službu v této organizaci.

|Celý článek „Stanovisko Národní demokracie k případu podplukovníka Marka Obrtela.“ |